Fra i dag og resten af året er der overtræk på klodens ressourcer

I dag er klodens ressourcer opbrugt. Vi forbruger, som om vi har 1,6 jordkloder til rådighed. Grafik: Global Footprint Network

Den globale Corona-pandemi har i 2020 skruet voldsomt ned for industriproduktion, transport og andre menneskelige aktiviteter. Det har udskudt Earth Overshoot Day med hele tre uger i forhold til 2019. Men vi forbruger stadig, som om vi har 1,6 jordkloder til rådighed.

Earth Overshoot Day – I dag 22. august 2020 er Jordens ressourcer opbrugt, og resten af året er der overtræk på kontoen, fordi vi producerer og forbruger i et stadigt højere tempo og langt hurtigere, end Jorden kan genskabe. Vi har i dag brugt Jordens ressourcer for et helt år.

Det viser en ny rapport fra Global Footprint Network, som årligt opgør Jordens tilstand og har døbt dagen Earth Overshoot Day, fordi den markerer skæringsdatoen for, hvornår alle verdens befolkninger har opbrugt de ressourcer, som vores klode kan genskabe på et år set i forhold til hvor mange ressourcer, kloden kan nå at regenerere.

I år falder datoen godt tre uger senere end sidste år, da forårets COVID-19 restriktioner lukkede store dele af forbrugssamfundet ned i hele verden.

– Det viser, at vores forbrug har indflydelse på naturens tilstand, men den senere skæringsdato betyder ikke, at forbruget skal stoppe fuldstændig. Vi skal blive bedre til at forbruge smartere og mere bæredygtigt, så naturens ressourcer rækker så langt, som de faktisk kan, lyder det fra WWF, Verdensnaturfonden, der for nylig har fået kronprinsesse Mary som ny præsident.

Klodens konto i minus

Den nye rapport peger på, at især en nedgang i CO2-emissioner fra fossile brændsler og mindre udtag af træer i produktionsskov har gjort, at klodens konto for naturressourcer er gået i minus tre uger senere i år.

Det er to områder, hvor det er muligt at gøre tingene smartere, siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF, som samtidig peger på det globale madspild.

FN estimerer, at op mod halvdelen af alle frugter og grøntsager går til spilde på verdensplan, mens madspildet alene i Europa og Latinamerika til sammen vil kunne brødføde 500 millioner mennesker.

– Vi kan altså sagtens have vækst og velfærd i balance med naturen. Og vi kender løsningerne. Herhjemme peger forskning også på, at vi vil kunne fiske med et udbytte, der er 57 % større end i dag, hvis bare vi sørger for, at vi fisker i balance med bestandene. Det kræver nogle indledningsvise investeringer, men de tjener sig hurtigt hjem, når udbyttet bliver så mange større, siger Bo Øksnebjerg.

Det er gået den forkerte vej siden 1970. Herefter har der hvert år været overtræk på kontoen. Earth Overshoot Day falder tidligere og tidligere. Den verdensomspændende pandemi har dog i år udskudt datoen med hele tre uger i forhold til 2019. Kilde: Global Footprint Network.

Global Footprint Network: Calculating earth overshoot day – 22. august 2020