S-udspil om privatisering af affaldssektoren er båret af liberal ønsketænkning

Karsten Filsø: Det er ikke lang tid siden, at vi oplevede konsekvenserne af at have solgt Statens Serum Institut på en mangelfuldt grundlag. Med regeringens udspil på en privatisering af affaldsområdet er det tydeligt, at fakta og et solidt grundlag også i denne sag mangler. Lad os nu gøre tingene ordentlig og grundigt, for når først vores kritiske infrastruktur er frasolgt, så får vi den ikke tilbage. Foto: Colourbox

Regeringens udspil om privatisering af affaldssektoren er båret af en liberal ideologisk flamme og dyb uvidenhed om hvordan den danske affaldssektor egentlig fungerer. Så lad os nu tænke os godt om, inden regeringen laver en hurtig handel, som ikke kan gå tilbage.

K O M M E N T A R
Af Karsten Filsø, byrådsmedlem i Holstebro Kommune for SF og bestyrelsesmedlem i affaldsselskabet NOMI 4S, et samarbejde mellem fire kommuner i Nordvestjylland

AFFALD – Først køres det i sænk igennem mangelfuld politisk prioritering, så sælges det for slik til de private. Lyder det bekendt? For det er det, som er ved at ske på affaldsområdet lige nu.

Regeringen er kommet med et forslag om at privatisere det kommunale affald. Men ved I hvad? Det forslag er bare ikke godt nok. Når socialdemokraterne vælger så ukritisk at fremlægge den tidligere Venstre-regerings politik, kunne de da i det mindste have ændret skrifttypen.

SF er stor fortaler for offentligt-privat-samarbejde. Vi har ikke noget ideologisk behov for at området absolut skal varetages af det offentlige. Og jeg er faktisk super glad for den private affaldssektor i Danmark, som løfter en kæmpe opgave i dag i samarbejde med den offentlige sektor.

For det handler ikke om hvem, som varetager opgaverne, men om hvordan de varetages og hvem, som har ansvaret og står på mål for at det håndteres ordentligt.

Offentlig-privat-samarbejde skal styrkes ikke nedlægges

Vidste du, at allerede i dag, så håndteres 70% af det kommunale affald af private aktører? At det allerede i dag er normen, at kommuner og kommunale affaldsselskaber udbyder opgaverne til den private sektor, som så løser opgaven? At vi allerede i dag har et ret godt offentligt privat samarbejde på området? For nogle år siden var procenten endda højere, men da der i de seneste år har været en række konkurser i den private affaldssektor, har nogle kommuner været nødt til at hjemtage opgaverne og løse dem selv.

I dag udbyder kommuner og de kommunale affaldsselskaber opgaverne til det private marked, men i de tilfælde hvor det private marked ikke kan levere tilfredsstillende løsninger fx omkring innovation, høj genanvendelse, sporbarhed af affaldet og lave priser til gavn for borgerne – så har kommunerne eller affaldsselskaberne mulighed for selv at gå forrest, selv løse opgaven og selv løbe markedet i gang.

Jeg synes, det er ærgerligt, at der på affaldsområdet, har bredt sig så meget misinformation båret af en liberal ideologisk flamme og en mere end villig lobbyindsats fra nogle i den private sektor, som igen og igen er fremturet med påstande, som for længst er tilbagevist.

Misinformation, som har fået lov til at stå uimodsagt og u-gransket af medierne, til det punkt at det nu fremstår som sandhed i dele af den offentlige debat og nu også tilsyneladende er nået u-kritisk frem på skrivebordet hos de socialdemokratiske ministre.

Men det er mit håb, at de socialdemokratiske ministrene trods alt tager sig den nødvendige tid til at gennemtænke og stille de kritiske spørgsmål, nu hvor kritikken vælter frem fra den øvrige affaldssektor (den del af sektoren, som gang på gang er blevet udeladt af det fine selskab af de politisk nedsatte anbefalingskomittéer) inden man lukker en hurtig handel, som for altid vil have frasolgt et så samfundskritisk område, som affaldsområdet er. En hurtig handel som definitivt vil afskære borgerne for demokratisk kontrol, ansvar og indflydelse på hvad, der sker med vores allesammens affald.

Udspillet hviler på et utroligt tyndt fagligt grundlag

Det fremlagte udspil fra socialdemokraterne hviler på et utroligt tyndt fagligt grundlag, som viser en grundlæggende manglende forståelse for hvordan affaldssektroen hænger sammen i Danmark.

Så lyt nu til os ude i kommunerne, som kender området. På et så stort og vigtigt område som det her, er det vigtigt at socialdemokraterne tager sig tiden til at vurdere og ordentlig gennemtænke hvordan affaldssektorens rammer bedst tilpasses. Der er fra EU allerede kommet ambitiøse krav til øget genanvendelse, og ja vi skal have meget mindre forbrænding. Men det gøres smart og på en måde, så der stadig er demokratisk offentlig kontrol med hvad, der sker med borgernes affald.

Ukritisk privatisering som regeringen ligger op til, vil betyde at affaldet i langt højere grad vil flyde ud over landets grænser og at der nu ikke vil være en øvre grænse, for hvad som importeres fra udlandet til forbrænding. Stik imod forslagets intentioner, men resultat af, at man ikke har ville lytte til os med erfaringerne, men udelukkende til industrien med særinteresser.   

Det er ikke lang tid siden, at vi oplevede konsekvenserne af at have solgt Statens Serum Institut på en mangelfuldt grundlag. Med regeringens udspil på en privatisering af affaldsområdet er det tydeligt, at fakta og et solidt grundlag også i denne sag mangler. Lad os nu gøre tingene ordentlig og grundigt, for når først vores kritiske infrastruktur er frasolgt, så får vi den ikke tilbage.