Får vi naturen tilbage?

Man behøver bare at gå en tur ved en motorvejs-rasteplads, for at forstå støjpåvirkningen på den nærliggende natur. Stilheden får vi ikke tilbage, skriver Julie Albeck. Foto: Colourbox

Jeg er i bedste fald spændt på, hvordan teknologien vil genskabe permafrosten på tundraen, genopbygge de smeltede gletchere og sænke temperaturen.

Af Julie Albeck, psykolog og miljøaktivist

»Men I får jo naturen tilbage igen«.

Sådan lød svaret fra Ib fra Vejdirektoratet til os, i aktivistgruppen »Jyder mod overflødige motorveje«, da vi i sin tid indledte en civil ulydigheds-kampagne mod byggeriet af Århus/Herning-motorvejen. Man behøver bare at gå en tur ved en motorvejs-rasteplads, for at forstå støjpåvirkningen på den nærliggende natur.

Stilheden får vi ikke tilbage. Og naturen? Den bliver så yderligere delt op i felter, som vanskeliggør dyrenes liv og forringer deres mulighed for at finde artsfæller, og dermed truer biodiversiteten. Udover at den jo også skal leve med støjpåvirkningen hele tiden.

Bildæk mod vej giver udover støjen også forurening med mikroplast, der finder vej til de nærmeste vandløb og kommer ud i vandmiljøet, når det regner. Og de forhenværende naturarealer er nu dækket med asfalt og en konstant strøm af hurtigkørende biler og tung lastbiltrafik, som på ingen måde hører til i naturen.

Jo mere motorvej, jo mere CO2 udledes der til atmosfæren med de velkendte negative effekter for klimaet. Hvert eneste træ, der fældes for at give plads for mere asfalt, er en mindre katastrofe i CO2-regnskabet.

Vi sætter vores lid til teknologien

Så hvad er det, vi får tilbage? Århus-Herning-motorvejen er for længst bygget. Jeg venter stadig på at se, at vi får naturen tilbage på den strækning. For det er altså ikke rigtig sket endnu.

Ibs form for fremtidsoptimisme og bagatellisering af negative menneskeskabte miljøpåvirkninger finder vi ikke blot hos de ultraliberale, men nu også i Socialdemokratiet, når det gælder klimaløsninger og landbrugets udledninger.

Vi skal sætte vores lid til »teknologien«. Hvad den så end er for en størrelse. En himmelråbende naiv og ikke mindst arrogant tilgang. Milliarder af års udvikling og tilpasning af de forskellige økosystemer er gået forud for vores korte liv her på jorden.

Tusindvis af heldige tilfældigheder har muliggjort livet på jorden.

Meteornedslag, vulkaner, et magnetfelt, en passende afstand til solen, beskyttelse fra Saturns ringe, et klima der har udviklet sig over lang tid, og frem for alt skove og dermed ilt. Skove som muliggør liv.

Nu vil man så overlade til teknologien at løse de mange problemer, vi har påført os selv og planeten fremfor at begrænse de indlysende skadelige handlinger, herunder intensivt landbrug, der blandt meget andet bidrager massivt til regnskovsfældning, endeløse hovedløse motorvejsbyggerier, der beslaglægger enorme arealer og øger biltrafikken o.s.v.

Jeg er i bedste fald spændt på, hvordan teknologien vil genskabe permafrosten på tundraen, genopbygge de smeltede gletchere og sænke temperaturen. Jeg formoder, at den så også skal genopbygge de mange ødelagte levesteder for truede dyr og oplive de uddøde arter.

Vi er rent faktisk nogen, der gerne vil have naturen igen.

Læs alle artikler af
Julie Albeck i GreenUpdate.dk