Det var rettidig omhu at aflive alle mink i Danmark

Smittespredningen blandt minkfarmene bredte sig hastigt fra de første få smittede minkfarme i Nordjylland. Foto: Colourbox

Minkmutationen cluster 5 kunne begrænse effekten af vaccinerne, viser ny undersøgelse. Derfor var det rigtigt at aflive alle mink, siger Carl Valentin, ordfører for SF.

En ny undersøgelse fra Statens Serum Institut konkluderer, at smittede personer med minkmutationen cluster 5 havde nedsat antistof-resistens.

Det var frygten for, hvad varianten kunne betyde for den senere vaccineudrulning, som fik regeringen til at beslutte, at alle mink i Danmark skulle skulle aflives.

Konklusionerne i undersøgelsen støtter op om resultater fra de foreløbige undersøgelser, som blev foretaget i november sidste år, mens smitten bredte sig som en løbeild blandt danske minkavleres millioner af mink hen over sommeren og efteråret i 2020.

Helt reel risiko

Carl Valentin, SF´s ordfører, kalder resultatet af undersøgelsen for »en kæmpe nyhed, som er afgørende for historieskrivningen i Danmark.«

»Historien fortjener at blive dækket vidt og bredt i medierne. Undersøgelsen betyder nemlig, at minkmutationen præcis som frygtet kunne påvirke vaccinernes effekt«, understreger Carl Valentin.

»Den viser, at der var en helt reel risiko for fremtidige vacciners virkning. Hvis vi havde ladet stå til, havde vi ikke blot risikeret en smittespredning med cluster 5, men det indbar også risiko for nye mutationer, som ville have forstærket pandemien. Den nye undersøgelse understreger vigtigheden af, at det var rigtigt at tage situationen meget, meget alvorlig«, siger Carl Valentin.

»Når vi var nogle, der råbte op, var det altså ikke for sjov. Det var fordi, en seriøs fare truede den globale sundhedssituation. Husk det, når du hører borgerlige politikere og meningsdannere bagatellisere risikoen og latterliggøre os, der var bekymrede«, siger han.

LÆS OGSÅ:
Jurist bag loven: Der var hjemmel til at aflive alle mink – også de raske

Permanent forbud mod mink

Carl Valentin mener også, at forløbet har lært os noget vigtigt om risikoen ved intensiv husdyrproduktion.

»Når man samler tusindvis af dyr på uhyre lidt plads, giver det optimale vilkår for smittespredning. Det er en vigtig erfaring at tage med. Derfor skal vi ikke genoptage minkproduktionen i Danmark, som nogle drømmer om. Lige nu er der et forbud, men det er kun midlertidigt. Jeg mener, forbuddet bør gøres permanent, ligesom det i øvrigt er i en række andre europæiske lande«, siger Carl Valentin.