Det Etiske Råd foreslår afgift på kødforbrug

Produktionen af et kilo kød cirka 10 gange så stort et areal som produktionen af et kilo vegetabilske fødevarer. Foto: Colourbox

Husdyrproduktionen og vores kødforbrug belaster klimaet voldsomt. Derfor er vi nødt til at begrænse forbruget af kød, mener Det Etiske Råd.

MAD – Klimaforandringerne er et etisk problem, fordi de udgør en betydelig risiko for menneskers sundhed, fødevaresikkerhed, biodiversitet og naturen. Derfor mener et stort flertal i Det Etiske Råd, at danskerne bør gøre mere for at nedbringe deres klimabelastninger.

Et oplagt sted at sætte ind er fødevarerne, som globalt står for et sted mellem 19 og 29 procent af udledningerne.

Malkekøer og kødkvæg står alene for 10 procent af udledningerne. Derfor vil en afgift på oksekød på kort sigt kunne gøre en stor forskel og kan samtidig være med til at skabe opmærksomhed om fødevareproduktionens store klimabelastning.

Forskning viser, at alene kostomlægninger mod et mindre indtag af kød fra drøvtyggere i lande som Danmark vil kunne skære 20-35 procent af udledningen af drivhusgasser fra fødevarerne.

Det Etiske Råd har derfor taget stilling til, om det bør være op til ‘den etiske forbruger’, om vedkommende vil købe klimabelastende fødevarer, eller om der bør ske en samfundsmæssig regulering for at nedbringe fødevarernes klimabelastning.

Det Økologiske Råd støtter

Afgifter er et godt virkemiddel til at begrænse det klimabelastende kødforbrug, mener Det Økologiske Råd, som støtter forslaget fra Det Etiske Råd.

Det Økologiske Råd fremlagde et lignende forslag i 2009 og har siden arbejdet for afgift på kød. Det skal ske som led i en grøn skatteomlægning, mener rådet.

– Der er således ikke tale om en samlet stigning i skatter og afgifter, men om at bruge skattesystemet til at dreje vores forbrug i en mere bæredygtig retning. De øgede skatteindtægter kan så bruges til at gøre mere bæredygtig (vegetabilsk) kost billigere – eller til at sænke indkomstskatterne, foreslår Det Økologiske Råd.

Ti gange større areal

Vores kødforbrug udleder store mængder klimagasser. Samtidig kræver produktion af et kilo kød cirka 10 gange så stort et areal som produktion af et kilo vegetabilske fødevarer. Med den stigende befolkning på kloden er der slet ikke plads til, at alle kan få et kødforbrug som danskerne.

En danskers kødforbrug er i gennemsnit dobbelt så stort som en kinesers og ca. 25 gange så stort som en inders. Samtidig er danskernes kødforbrug fordoblet siden 1962 – det er dog faldet lidt de seneste år.