Vandværker slår alarm: Giftrester i mere end hver anden vandboring

Over halvdelen af vores drikkevandsboringer er forurenet med sprøjtegifte og andre kemikalier fra landbrug og industri. Foto: Pixabay

Det er helt afgørende, at vi forbyder brug af sprøjtegift på alle de arealer hvorunder grundvandet dannes, mener Danmarks Naturfredningsforening. SF kalder to ministre i samråd.

Fem store vandselskaber har gjort Miljøministeriet opmærksom på, at der er rester af sprøjtegifte og andre kemikalier i mellem 50 og 90 pct. af drikkevandet i de store byområder.

I de store byområder finder man nu så mange rester af sprøjtegifte, at der er bekymring for, om man fremover kan skaffe tilstrækkeligt med drikkevand, der overholder grænseværdierne.

Det skriver Jyllands-Posten.

Ifølge avisen skrev fem af de største vandselskaber sammen med DTU et brev til Miljøministeriet, hvor man blandt andet kunne oplyse, at »hos de største forsyninger, f.eks. Hofor, Novafos og Vandcenter Syd, indeholder 50-90 pct. af det drikkevand, der leveres til forbrugerne, spor af pesticider«.

Hofor og Novafos leverer vand til hovedstadsområdet, mens Vandcenter Syd leverer til Odense-området.

Fra 25 pct. til over 50 pct. på blot fire år

Samtidig viser et udtræk fra den statslige database over vandprøver fra hele landet, som Danmarks Naturfredningsforening har fået lavet, at andelen af aktive drikkevandsboringer med indhold af sprøjtegifte på fire år er steget fra 25 pct. til over 50 pct.

Miljøminister Lea Wermelin kalder udviklingen »bekymrende«.

»Det er rystende at der er rester af sprøjtegift i 6 ud af 10 nye målinger fra grundvandet. Det skriger på politisk handling«, mener SFs Pia Olsen Dyhr, der nu vil kalde miljøminister Lea Wermelin og fødevareminister Rasmus Prehn i samråd.

Maria Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening vil forbyde brugen af sprøjtegift, hvor der er fare for forurening af drikkevandet.

»Det er dybt alvorligt, at der nu er giftrester i over halvdelen af vores aktive drikkevandsboringer. Vandværkerne slår alarm, og det er helt afgørende, at vi forbyder brug af sprøjtegift på alle de arealer, hvorunder grundvandet dannes«, skriver hun på twitter.