Danske husdyrbedrifter er de rene smittereservoirer

Minkavlerne kan snart vente penge på bankkontoen efter masseaflivningen af smittede mink. Foto: Colourbox

Vi må gå langt hårdere til værks for at bryde den onde cirkel. Danmark bør følge i Hollands eksempel og lukke hele minkindustrien ned.


KOMMENTAR
Af Holger Øster Mortensen, Smedevej 6, 3739 Nexø

I den igangværende skandale om Covid-19 smittede minkfarme er der blevet handlet med hovedet under armen. Da de første smitteudbrud i Vendsyssel viste sig i sommer, påbegyndte man ganske korrekt at slå de smittede mink ned. Denne proces blev imidlertid hurtigt standset af Fødevareminister (landbrugsminister) Mogens Jensen – muligvis efter pres fra minkavlerne og landbrugets parter.

Den beslutning har siden vist sig at være katastrofal. I dag har smitten blandt mink spredt sig dybt ned i Jylland – endda til Læsø – og dd. er næsten 60 minkfarme smittet. Nu er myndighederne igen gået i gang med at eliminere smittede minkbesætninger. Også ikke-smittede minkbesætninger indenfor en radius af næsten 8 km. skal slås ned.

Danmark har før oplevet lign. nedslagtninger af hele besætninger – nemlig i tilfælde med den frygtede mund & klovsyge. Senest på Fyn i 1983, hvor hele det østlige Fyn de facto var i undtagelsestilstand og helt afspærret for færdsel. Denne procedure skulle man måske også bruge i forbindelse med smittede minkfarme.

Mund & klovsyge er også en virus – og særdeles smitsom. Virus kan drive med vinden over 30 km. Måske kan Covid-19 gøre det samme.

Petriskåle

Danmarks omkring 1000 minkfarme er de rene petriskåle til at viderebringe Covid-19. Derfor er det tvingende nødvendigt at gå langt, langt hårdere til værks for at bryde denne onde cirkel. Holland forbyder pr. 1. marts 2021 alle minkfarme i landet. Det skal man også gøre i Danmark.

Og hvordan ser det ud for de 32 mio. svin på ca. 3.000 danske svinebedrifter og Covid-19? Hidtil har myndighederne (og svinebønderne) afvist enhver form for Covid-19 smitte hos svin, men canadiske og amerikanske myndigheder og universiteter har kunnet påvise, at svin ER modtagelige for Covid-19, idet der har kunnet spores immunrespons hos svin.

Og da må man formode, at også grise kan bringe smitte med Covid-19 videre til mennesker. Dette oveni den allerede eksisterende smitte blandt stort set ALLE svin med MRSACC398 – svinebakterien.  Nu har Danmark som verdens mest svine- og minktætte land for alvor et problem.