Grønne planter henter kulstof ved hjælp af svampe, der lever i rødderne

Indtil videre har forskerne påvist, at der foregår en overførsel af kulstof fra svampe hos plantearterne firblad og hvid anemone. Her ses blomstrende firblad, hvide anemoner (og en enkelt gul) i en dansk forårsskov. Foto: Finn N. Rasmussen

Op imod 40 procent af alle plantearter får en del af deres kulstof fra svampe, der lever i deres rødder, viser ny forskning. Hidtil har vi lært, at grønne planter udelukkende får kulstof fra luften via fotosyntesen.

NATUR – I biologitimerne i skolen har vi lært, at grønne planter udelukkende ernærer sig ved hjælp af fotosyntesen. En fantastisk og fascinerende proces, hvor planter benytter solenergi til at omdanne vand og atmosfærens kuldioxid til ilt og sukkerstoffer.

Men helt så enkelt er det ikke, oplyser Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, som henviser til en ny dansk-tysk undersøgelse fra Københavns Universitet og Bayreuth Universitet.

Forskningsresultaterne vil måske betyde, at biologibøgerne skal skrives om, vurderer forskerne bag undersøgelsen.

Nogle planter får nemlig også det vitale kulstof ved hjælp af svampe, der lever i deres rødder, og som indgår i et såkaldt svampenetværk under jorden. Planterne bruger altså svampene til at indhente en væsentlig del af deres kulstof fra andre planter, sideløbende med at de udfører fotosyntese.

Hidtil har forskerne påvist, at der foregår en overførsel af kulstof fra svampe hos firblad og hvid anemone. Men resultaterne åbner op for, at omkring 40 procent af alle plantearter får suppleret deres fotosyntese med kulstofforbindelser overført via svampe til rødderne. Det skøn bygger på, at den type svampe-symbiose (mykorrhiza), som Firblad og Hvid Anemone har, er meget almindelig og findes i omkring 40 procent af de grønne plantearter.

Henter kulstof fra samliv med svampe i jorden

Hanne N. Rasmussen, som er seniorforsker ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, fik for flere år siden idéen til, at grønne planter med en bestemt type svampesymbiose får kulstof fra deres samliv med svampe, men gemte ideen væk i skuffen, fordi der ikke var eksperimentelle resultater til at bakke den op.

»Det har længe været en meget fasttømret forståelse, at grønne planter lever udelukkende af deres egen fotosyntese«, siger Hanne N. Rasmussen.   

Hun kunne dog alligevel ikke slippe tanken og fik sin kollega i Tyskland til at fatte interesse. Derefter satte de gang i et studie, som skulle afsløre oprindelsen af det kulstof, som man kan finde i bladene på en række almindelige skovbundsurter, herunder firblad og hvid anemone. Og den nye viden fra studiet har vakt en hel del opsigt i den videnskabelige verden.

Forskeren har i mange år beskæftiget sig med orkideer, hvor det  er en fastslået kendsgerning, at planterne  supplerer fotosyntesen med kulstof fra svampe via rødderne. Det nye studie viser, at orkideerne ikke er så enestående endda. Men mens orkideer er sjældne og har en særlig type svampe-symbiose, gælder de nye resultater ganske almindelige og udbredte plantearter som hvid anemone med en nærmest allesteds nærværende form for mykorrhiza. Det vender op og ned på vores billede af de indbyrdes relationer mellem planter i naturen.

Forskningsresultaterne er baseret på analyser af stabile isotoper i samarbejde med laboratoriet for isotopbiogeokemi ved Bayreuth Center for Ecology and Environmental Research (BayCEER).