Borgerne i Silkeborg er glade for at sortere affald

Borgerne i Silkeborg er godt tilfredse, når de går ud med skrald. Foto: Silkeborg Forsyning.

Der er kun få sure mine over at skulle sortere affald blandt borgerne i Silkeborg Kommune. 78 procent af borgerne er tilfredse med deres affaldsløsning, viser nye tal.

AFFALD – Silkeborg Forsyning og Silkeborg Kommune udrullede i 2017 og 2018 en ambitiøs sorteringsordning, hvor madaffald, hård plast, glas og metal skulle sorteres fra restaffaldet ligesom papir og pap. Og borgerne har taget genanvendelse til sig, viser en stor tilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens over 78.000 borgere over 18 år.

For otte ud af 10 borgere sorterer med et smil, når de har brug for at smide noget ud. I undersøgelsen angiver 78 procent nemlig, at de er enten tilfredse eller meget tilfredse med deres affaldsløsning. Kun syv procent er utilfredse.

Den høje tilfredshed lover godt for fremtiden, mener formand for Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg, Claus Løwe Klostergård fra SF.

»Jeg tager det som et udtryk for, at vi har en ordning, der fungerer rigtig godt. De nye landsdækkende krav til genanvendelse bliver for os i Silkeborg Kommune et spørgsmål om, at vi skal sortere lidt mere, men ellers på samme måde som i dag. Som nogle af de bedste i Danmark til at genanvende er jeg sikker på, at borgerne i hele kommunen fortsat vil bakke op. Når det er sagt, er det samtidigt vigtigt, at vi arbejder videre med at finde løsninger på at mindske vores affaldsmængder og genanvende endnu mere«, siger han.

Silkeborg helt i front

I juni viste tal fra Miljøstyrelsen, at borgerne i Silkeborg lå helt i front, når det handler om genanvendelse. Og tal fra Silkeborg Forsyning viser, en gennemsnitshusstand i Silkeborg Kommune hvert år sorterer 126 kilo madaffald, 76 kilo papir og pap, 25 kilo hård plast og metal og 38 kilo glas fra restaffaldet. Affald, der nu i stedet kan blive genanvendt.

I juni vedtog et politisk flertal i Folketinget en klimaplan, der blandet andet slår fast, at alle kommuner fremover skal indføre en ordning, hvor borgerne skal sortere i 10 affaldstyper – også kaldet fraktioner. Silkeborg Forsyning regner med at være klar med den nye sorteringsordning i første halvdel af 2022, oplyser bestyrelsesformand i Silkeborg Forsyning, Jarl Gorridsen.

»I Silkeborg er vi gode til at arbejde sammen. Kommune, forsyning og borgere har med succes samarbejdet om vores miljørigtige affaldssortering. Det er i høj grad borgernes fortjeneste, at det går så godt. Det kan vi godt være stolte af, det er jeg,« siger han.

Plads til forbedringer

Selvom undersøgelsen viser stor tilfredshed med affaldsordningen, er der også kommet mange kommentarer og ønsker til forbedringer. Mange borgere ønsker sig f.eks. mulighed for at sortere den bløde plast også, og 33 procent ønsker sig flere beholdere til at sortere i.

Undersøgelsen viser også, at tilfredsheden er størst, jo ældre man er. Et kig på de mange kommentarer viser, at utilfredshed mest bunder i tømningsfrekvens, uregelmæssig tømning og placering af beholderne, når de skal tømmes.