Spørg kandidaterne: Tom snak eller reel klimahandling?

Klima, natur og miljø er de områder, som har størst betydning for, hvor vælgerne sætter deres kryds ved kommunalvalget 16. november, viser en ny måling fra analyseinstituttet Electica. Pressefoto: Jonas Drotner Mouritsen.

Klimakoalitionen er et samarbejde mellem 10 organisationer skal sikre, at klima, natur og miljø sættes øverst på dagsordenen ved kommunalvalget om få uger.

KOMMUNALVALG 2021 – Landet over bliver lygtepælene i denne weekend fyldt med smilende ansigter på kandidater til kommunalvalget, som bejler til vælgernes gunst ved det kommende kommunalvalg om få uger.

Folketingsvalget i 2019 blev udråbt til klimavalg, og nu er det blevet kommunernes tur, hvis vi vil. Den grønne dagsorden er nemlig det område, som har størst betydning for, hvor vælgerne sætter deres kryds ved kommunalvalget den 16. november, viser en ny måling fra analyseinstituttet Electica.

»Kommunalvalget kan blive det sidste valg, inden vi har udledt så meget CO2, at temperaturen vil stige med 1,5 grader, som er den grænse, vi med Parisaftalen har forpligtet os til at holde os indenfor. Det er nu, at vi skal handle, for kommunalvalget er en enestående mulighed for at sætte gang i en nødvendig grøn bølge overalt i Danmark,« siger Frederik R. Sandby, sekretariatsleder i Klimabevægelsen.

Klimabevægelsen er en af de 10 danske organisationer bag initiativet Klimakoalitionen, som er et partipolitisk neutralt samarbejde mellem Klimabevægelsen, Mellemfolkeligt Samvirke, Verdens Skove, Den Grønne Studenterbevægelse, Klima- og Omstillingsrådet, Greenpeace, DOF BirdLife, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Bedsteforældrenes Klimaaktion og We Do Democracy.

Detsidstevalg.dk

For at klæde vælgerne bedre på lancerer Klimakoalitionen nu hjemmesiden detsidstevalg.dk, hvor det under kommunalvalgkampen vil blive muligt for borgerne at se, hvilke kandidater der vil gribe til handling og bringe kommunerne i front for den grønne omstilling.

På hjemmesiden har man mulighed for at spørge de lokale kandidater, om de vil arbejde for reel handlíng på klima- og naturområdet, og kandidaterne har på samme tid mulighed for at forpligte sig på at arbejde for fire konkrete ting i den kommende valgperiode:

  • At kommunen vælger grønne løsninger ved at indregne en pris på minimum 850 kroner per ton udledt CO2 i kommunens indkøb, forsyning og byggeri.
  • At kommunen giver plads til mere vild natur ved at beskytte de biologisk mest værdifulde arealer.
  • At kommunen styrker demokratiet med grønne borgerting, som, støttet af eksperter, har reel indflydelse på kommunens klima- og naturpolitik. 
  • At kommunen sikrer nye grønne arbejdspladser og uddanner borgerne til de nye jobs.

De fire tiltag er inspireret af de gode erfaringer en række kommuner allerede gør sig i dag. Middelfart kommune indregner for eksempel allerede en pris pr ton CO2, og Hjørring kommune arbejder for mere vild natur med intiativet »Naturkommunen blomstrer vildt«. Købenavn, Rudersdal og Albertslund har indført borgerting og borgersamlinger, og i Esbjerg kommune arbejder man for at skabe grønne jobs i et »Green skills-sekretariat«.

Det er tid til handling
Klimakoalitionen ønsker, at kommunalvalget den 16. november bliver et afgørende vendepunkt, hvor vælgere og politikere giver hinanden håndslag på at gribe til handling for at sikre sundere liv uden forurening af jord, luft og vand.

Hvor vi tager skeen i den anden hånd og puster liv et lokaldemokrati, som giver alle medbestemmelse i den grønne omstilling, og hvor vi begynder at give plads til en rigere og vildere natur i både land og by.

De næste fire år bliver det grønne lederskab helt afgørende. For det er nok det sidste kommunalvalg vi har til at sikre et stabilt klima. Derfor må vi skabe et grønt kommunalvalg. Så kan vi måske om et par årtier kigge tilbage på 2021 som det afgørende vendepunkt.