Overforbrug af sprøjtegift i dansk landbrug

Sprøjtespor i en kornmark. Foto: Holger Øster Mortensen

Sprøjtespor er blevet det mest karakteristiske syn i det dyrkede agerland. Det er mere reglen end undtagelsen, at også grøftekanter, hegn, private haver og natur i øvrigt får en dosis.

Af Holger Øster Mortensen, Smedevej 6, Snogebæk, 3730 Nexø

Nu er det igen tiden, hvor danske landmænd bruger deres højst elskede markredskab – nemlig marksprøjten. Det mest benyttede redskab i landbruget. Danske marker bliver flere gange årligt oversprøjtet med alskens mere eller mindre giftige kemikalier. Pesticider – bønderne ynder at kalde det for planteværn – forbrugt i landbruget skal fjerne »ukrudt« og »skadedyr« – ergo er det GIFT. Sprøjtefrekvensen er stadig alt, alt for høj.

Danske bønder bruger årligt 2-3.000 tons GIFT fordelt på flere hundrede forskellige præparater, og de på deres side siger: »Jamen, det er godkendte pesticider«. Men så er det jo mærkeligt, at myndighederne finder ulovlige pesticider på op mod 25 procent af undersøgte landbrugsvirksomheder. Der er også eksempler på opbevaring af ulovligt indkøbt gift fra udlandet.

I helt op til en tredjedel af alle undersøgte landbrugsvirksomheder findes »uregelmæssigheder« i forbindelse med håndtering og opbevaring af pesticider. Det kan være forkerte dosis, overforbrug eller problemer i forbindelse med rengøring af marksprøjterne. Vi har endda en viceformand på Axelborg, der har modtaget en bøde for ulovlig brug af gift på hans egne marker.

Driver for vinden hid og did

Alle disse pesticider driver for vinden hid og did, og det er mere reglen end undtagelsen, at også grøftekanter, hegn, private haver og natur i øvrigt får et klister. Aller tydeligst ses denne vandalisme ved brug af roundup – bondens mest benyttede plantegift.

Der ses dog også eksempler på, at enkelte landmænd udfører sprøjtning med roundup helt efter forskrifterne og meget akkurat. Så det kan lade sig gøre. Men det fritager jo ikke disse midler fra at være GIFTIGE. Og hvad sker der med de giftige sprøjtemidler, vi IKKE ser? Mindst 95 procent af alt forbrugt plantegift bruges i landbruget. Sprøjtespor er blevet det mest karakteristiske syn i det dyrkede agerland.

Hertil kommer brugen af store mængder kunstgødning (NPK). Også dette driver over landet som vinden blæser. Når bønderne bruger en centrifugalspreder til kunstgødning, ender der uvægerligt altid gødning ude i rabatter – og endda på selve asfalten. Sammen med overskydende kunstgødning og en masse andet skidt fra markerne, ender dette i grøfter og dræn, og føres ad vore vandløb, åer og søer til sidst i havet. Husdyrgødning (gylle) taler vi slet ikke om.

Der tegner sig et billede af et dansk landbrug, som slet, slet ikke har styr på forureningen. Og det er på høje tid, at meget strammere regler på området bliver implementeret. Butikken Danmark ville være bedre stillet uden dette underskudsgivende og forurenende giftige, kemiske og tekniske industrilandbrug.


Forslag til debat sendes til editor@greenupdate.dk
Skriv så kort som muligt. Husk at angive navn, adresse, stilling eller politisk / organisatorisk tilhørsforhold eller andre relevante informationer. Vedhæft gerne foto.