41 minkfarme smittede med covid-19. 8 flere end i går. Nu skal dyrene aflives

Den virus, der forårsager COVID-19, overføres primært via små dråber, der opstår, når en smittet person hoster, nyser eller ånder luft ud. Du kan blive smittet ved at indånde viruspartikler, hvis du er tæt på en person, der har COVID-19, eller hvis du rører ved en overflade, hvor der er viruspartikler, og derefter rører dine øjne, din næse eller din mund. Grafik: Pixabay

Der er nu konstateret coronasmitte i 41 minkbesætninger i Nordjylland, ligesom der er mistanke om smitte i yderligere 20 danske minkbesætninger. De smittede minkbesætninger skal slås ned, lyder dagens melding fra fødevareministeren.

Smitten har bredt sig blandt 41 nordjyske minkbesætninger, hvor tusindvis af dyr nu skal slås ned. På danmarkskortet kan man se, at samtlige smittede minkfarme ligger i Nordjylland.

COVID-19 – På trods af en række forebyggende tiltag, er der på kort tid sket en stor stigning i antallet af minkbesætninger i Nordjylland, som enten er smittede med COVID-19 eller under mistanke herfor.

Smittespredningen hos de nordjyske minkbesætninger udgør efter myndighedernes opfattelse nu så alvorligt et problem, at regeringen har besluttet at aflive smittede besætninger, besætninger hvor der er mistanke om smitte, samt besætninger i den umiddelbare nærhed af de smittede besætninger.

– Jeg ser selvfølgelig med stor alvor på situationen i Nordjylland, hvor smitten i øjeblikket spreder sig hurtigt. Mit hovedfokus er på at sikre, at de nordjyske minkfarme ikke bliver en smitterisiko for mennesker, og derfor har regeringen besluttet at slå minkene ned, siger fødevareminister Mogens Jensen, der netop har indkaldt til pressemøde om sagen.

Myndighederne har med en række forebyggende tiltag forsøgt at inddæmme smittespredningen. Allerede i juli indførte Fødevarestyrelsen en øget smitteovervågning af minkfarmene, ligesom der blev indført krav om øget brug af værnemidler hos de ansatte på farmene.

Forebyggende initiativer har ikke stoppet smittespredningen

Fra mandag 21. september fik Fødevarestyrelsen desuden mulighed for at komme på uanmeldte kontrolbesøg på farmene. De forebyggende tiltag blev alle indført på baggrund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og Fødevarestyrelsen.  

– Myndighederne har iværksat en række forebyggende tiltag med det formål at kunne stoppe spredningen, men det har vist desværre ikke at være tilstrækkeligt, og derfor må vi nu tage dette skridt, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Beslutningen om at aflive minkbesætninger sker på baggrund af myndighedernes vurdering af smitteudviklingen gennem de seneste dage. Baseret på den nuværende situation vil beslutningen kunne medføre aflivning af op imod 100 besætninger, men dette tal afhængige af den fortsatte smitteudvikling og dermed antallet af berørte besætninger. 

Fødevarestyrelsen iværksætter nu planlægningen og gennemførelsen af den besluttede aflivning.