Danish Crown slagter tropisk skov for at fodre svin med soja

Slagteriarbejdere på Danish Crowns slagteri i Horsens udskærer svinekød. Pressefoto: Danish Crown

Danish Crown eksporter årligt svinekød for milliarder til alle dele af verden og slagter millioner af grise fra de store danske svinefabrikker. Men Danish Crown og de danske svineproducenters massive import af soja er også ansvarlig for ødelæggelse af tropisk skov i Sydamerika, fremgår det af ny rapport fra Verdens Skove.

SOJA – Hvert år producerer Danish Crown enorme mængder svinekød fra dyr, fodret med soja, der har forårsaget afskovning i Sydamerika. Danske producenter importerer årligt soja fra et areal, der er to gange Fyns størrelse.

En ny rapport, som Verdens Skove har redigeret og skrevet i samarbejde med miljøorganisationerne Regnskogfondet i Norge og Mighty Earth i USA, kortlægger forbindelsen mellem Danish Crown og skovrydning og skovbrande i Sydamerika gennem sojaimport.

Det oplyser Gry Bossen, der er politisk koordinator for Verdens Skove.

»Danish Crown har som en af europas største producenter af svinekød et kæmpe ansvar for, at den soja, virksomhedens producenter forbruger, er forsvarligt produceret«, siger hun.

»Så længe Danish Crown ikke ved, hvor sojaen i dens varekæder kommer fra, så kan virksomheden ikke se sig fri for at være medskyldige i afskovning og overtrædelse af oprindelige folks rettigheder i Sydamerika. Danish Crown bør helt klart sikre sig at dens efterspørgsel íkke driver afskovning i Sydamerika«, understreger Gry Bossen.

Hun mener, det er helt afgørende, at Danish Crown sikrer totalt sporbarhed af soja, for derved bedre at kunne kontrollere, at den er afskovningsfri.

Bæredygtig og ansvarlig dyrkning

I sidste uge proklamerede Danish Crown, at den ville tage skridt netop for at sikre, at det fremtidige svinefoder er bæredygtigt dyrket og ikke resulterer i ødelæggelse af tropisk skov.

Preben Sunke, viceadministrerende direktør i Danish Crown, anerkender ifølge Dagbladet Information, at koncernen ikke ved, om den i dag gennem sine underleverandører importerer soja fra afskovede områder.

»Det kan vi ikke afvise, at vi gør. Hvis vi vidste præcis, hvor vores soja kom fra, kunne vi. Den kan ligeså godt komme fra de gamle landbrugsområder (hvor der ikke fældes skov, red.), men jeg kan ikke dokumentere det,« siger han til Information.

Størstedelen af soja, der ender i en dansk dyremave, er dyrket på marker i et land i Sydamerika. Her dyrkes sojaen ofte på områder, hvor tropisk skov er blevet fældet og afbrændt for at inddrage jorden til landbrugsindustrien. Langt hovedparten af de vidtstrakte sojamarker er gensplejsede, og markerne sprøjtes ofte fra luften via fly.

Cirka 53 procent af Danmarks samlede import på 1,7 millioner tons blandes i svinefoderet for at øge proteinindholdet i den samlede foderration. Det får svinene til at vokse hurtigere. Soja har nemlig den perfekte aminosyresammensætning til svin og andre en-mavede dyr og er derfor velegnet til at optimere den industrielle danske svineproduktion, som foregår på store svinefabrikker i det åbne land.

Danske svineproducenter er nogle af verdens mest effektive og producerer årligt 32 millioner svin. I løbet af få årtier er svineproduktion blevet koncentreret på nogle kæmpemæssige industrianlæg i det åbne land, hvor der tidligere var gårde og landbrugsejendomme.

Skovbrande, CO2-udledning og levesteder

Skovrydning førte i 2019 til et rekordhøjt antal skovbrande i Sydamerika og ødelægger levestederne for utallige dyre- og plantearter.

Ifølge Verdens Skove er sojaproduktion en af hovedårsagerne til skovrydning i Sydamerika, som udleder enorme mængder CO2 og fratager oprindelige befolkningsgrupper deres hjem og koster dem liv.

Verdens Skove samarbejde med Regnskovsfonden i Norge, og Ida Breckan Claudi herfra fortæller, hvordan organisationen kan følge sojaens vej fra Matopiba-regionen og Mato Grosso-staten, hvor der især afskoves for at ekspandere sojaproduktionen til siloerne i havnene.

»Her blandes de med soja fra andre områder, der sendes til Europa, hvor Danish Crowns producenter fodrer deres svin med det. Danish Crown stiller slet ikke gode nok krav til sine leverandører, og derfor kan virksomheden ikke undgå at få ødelagte skove på samvittigheden«, siger Ida Breckan i en udtalelse.

Mighty Earth i USA samarbejder også med Verdens Skove i Danmark, og er anført som afsender på rapporten. Liviya James fra Mighty Earth siger:

»Skovbrandene og skovrydningen i Sydamerika foregår på grund af landbrugets umættelige efterspørgsel på mere plads, ikke mindst til at dyrke mere soja. Satellitbilleder har for nylig vist, at mange skovbrande netop bliver påsat i de områder, hvor man udvider sojaproduktionen. Den soja, Danish Crown importerer, kommer blandt andet fra disse områder.«

Danish Crown sælger kød til 120 lande

Danish Crown er en af verdens største eksportører af svinekød, og Danish Crown afsætter gennem en række datterselskaber sine produkter i over 120 lande verden rundt. 90 procent af de danske svineprodukter eksporteres, og hvert år slagter koncernen millioner af svin, der primært er opfodret med sydamerikansk soja, fremgår det af rapporten.

Danish Crown er medlem af Dansk Alliance for Ansvarligt Soja, og har derfor lige udgivet en handlingsplan, hvor der blandt andet står, at al soja i koncernens danske produktion skal kunne spores gennem forsyningskæden og være afskovningsfrit i 2025.

I overgangsfasen dertil vil de opkøbe kreditter til at dække deres danske produktion.

»Det er et skridt i den rigtige retning, men det er ikke nok. For det første vil planen betyde fem år mere med afskovning. For det andet så læner Danish Crown sig op af RTRS, som ikke sikrer 100 procent afskovningsfri soja. Vigtigst af alt bør Danish Crown sikre, at den kun køber soja fra leverandører, der er afskovningsfri i hele forsyningskæden«, siger Gry Bossen.