17 danske fuglearter er blevet mere truet i Europa

Siden 2015 er 21 danske fuglearter blevet mindre truet og 15 er rykket helt ud af rødlisten. Det gælder blandt andet den farvestrålende isfugl, som ses på billedet. Isfuglen yngler herhjemme ved søer og vandløb omkranset af krat eller skov. Foto: Pixabay

13 danske fuglearter er rykket ind på den europæiske rødliste over truede arter.

NATUR – En ny rødliste for Europas fugle, der netop er offentliggjort af BirdLife International viser, at 17 danske fuglearter er blevet mere truet siden den seneste udgave af rødlisten fra 2015. 13 af arterne er nye på listen.

– Det er iøjnefaldende, at de truede engfugle som for eksempel brushane, dobbeltbekkasin og rødben er blevet mere truede i Europa på grund af markant tilbagegang i bestandene. Hovedårsagen er at arternes lysåbne levesteder ødelægges og forsvinder, siger Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife i et nyhedsbrev fra foreningen.

Fire arter, der allerede var på rødlisten, er blevet mere truet. Men forhåbentlig kan det ændre forvaltningen af de pressede arter både i Danmark og Europa, mener Dansk Ornitologisk Forening BirdLife, der også glæder sig over, at flere arter er kommet af rødlisten.

Siden 2015 er 21 danske fuglearter blevet mindre truet, heraf er 15 rykket helt ud af rødlisten. Det gælder blandt andet isfugl, rød glente, sølvmåge og lomvie.

Mursejler og råge på rødlisten

Der er i alt 35 danske fuglearter blandt de 105 fuglearter på den nye europæiske rødliste. Mursejleren og rågen er nogle af de meget velkendte danske arter, der er nye på rødlisten. Det kommer sikker bag på mange, men rågen er en af de arter, der er gået markant ned i antal i Europa.

Knud Flensted håber, at den nye udgave af den europæiske rødliste kan fungere som en påmindelse og vejviser for fremtidige beslutning om naturbeskyttelse og genopretning.

– DOF BirdLife opfordrer igen og igen til, at rødlisterne (både den danske, den europæiske og den globale) i langt højere grad inddrages i myndighedernes forvaltning og i politikernes prioriteringer af naturindsatsen, siger han.

Du kan finde rødlisten og den nye rapport her.