Udledning af kvælstof og fosfor har måske været undervurderet i ti år

Aarhus Universitet har foretaget en gennemgang af de eksisterende videnskabelige undersøgelser af helbredseffekter af luftforurening hos naboer til husdyrbrug. Universitetet har nu offentliggjort studiet, og på baggrund af rapportens konklusioner har miljøminister, Lea Wermelin, bedt Miljøministeriet om at vurdere, hvilke nye undersøgelser, der er behov for, for at blive klogere på området. Foto: Keld Navntoft

Mulige datafejl kan have medført mere forurening med kvælstof og fosfor i havet, end man tidligere har beregnet, advarer miljøminister Lea Wermelin.

VANDMILJØ – Dele af datagrundlaget, der benyttes til at beregne udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljø, indeholder muligvis fejl. Det kan betyde, at der gennem det seneste årti er udledt mere kvælstof og fosfor til havet, end de officielle beregninger hidtil har vist.

Det oplyser miljøminister Lea Wermelin.

For cirka ti år siden moderniserede DMI sin målemetode, og det kan ifølge Aarhus Universitet muligvis have ført til fejl. Det vil nu blive undersøgt. DMI, GEUS og Aarhus Universitet er ved at udarbejde en faglig redegørelse til Miljø- og Fødevareministeriet om sagen.

»Usikkerhed om så væsentlige dele af vores miljødata skal vi tage meget alvorligt. Derfor har jeg orienteret Folketinget, selvom der fortsat er mange ubesvarede spørgsmål. Samtidig forventer jeg, at institutionerne hurtigt kommer til bunds i det her«, siger miljøminister Lea Wermelin.

DN: Dybt rystende

Maria R. Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening kalder det »dybt rystende at der igen er tvivl om datagrundlaget for vores miljøindsats«.

»Markant mere forurening kan være endt i naturen og vores havområder. Denne nyhed kalder på omgående politisk handling«, erklærer hun på twitter.

»Data er usikkert. Der er brug for klare hjerner, mod og politisk ildkraft for at rydde op i generationers ekstremt overforbrug af kunstgødning og foderimport«, mener Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Grundlaget for vandområdeplaner

Lea Wermelin lover at styrke indsatsen mod udledning af næringsstoffer til vandmiljøet. 

»Der er ingen tvivl om, at vi skal skrue op for indsatsen for at passe på vores vandmiljø. I det arbejde stoler vi på de tal, vi får fra universiteterne og forskningsinstitutioner. Derfor er det meget problematisk, hvis der er fejl i tallene. De ligger til grund for meget af den miljøpolitik vi fører i forhold til vandløb og vandmiljø«, siger Lea Wermelin.

Hun afventer nu en faglig redegørelse fra forskerne og en forklaring på, hvad der er op og ned. Aarhus Universitet, GEUS og DMI vil blive indkaldt til et møde om sagen for at beskrive løsninger, og hvordan de vil undgå sådanne fejl fremover. 

Ministeren vil også invitere Folketingets partier til en teknisk gennemgang af problemstillingen, så snart der er viden om årsager og konsekvenser. Derefter vil Miljø- og Fødevareministeriet tage stilling til handlemulighederne og den videre proces.