Regulering af mere end 10.000 PFAS-stoffer på vej

Du kan støde på de farlige PFAS-stoffer i regntøj, skitøj, flyverdragter, fodtøj og meget andet. Foto: Colourbox

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har i dag offentliggjort et forslag til at begrænse fremstilling, brug og markedsføring af mere end 10.000 PFAS-stoffer.

Der er dog ikke tale om et egentligt forbud mod de forurenende kemikalier.

Hvis det nye forslag vedtages vil det betyde et forbud mod PFAS i rigtigt mange produkter og drastisk reducere udledningen af PFAS til miljøet i hele EU, siger Miljøstyrelsen.

PFAS-kemikalierne er farlige, fordi de er svært nedbrydelige i naturen. Derudover ved man, at nogle PFAS er skadelige for mennesker.

I den senere tid har man fundet alarmerende niveauer af PFAS-kemikalier i fugle, havskum, æg og mange andre steder. PFAS indgår i tusindvis af produkter som mobiltelefoner, vindmøller, kosmetik, solceller, medicinsk udstyr, gummistøvler og regntøj.

Lang overgangsperiode

Ifølge Miljøstyrelsen betyder det, at mange virksomheder bliver berørt af det nye begrænsningsforslag.

»Forslaget indebærer, at så mange produkter som muligt skal være fri for PFAS, så vi får bremset udledningen til miljøet. Til mange anvendelser findes der allerede alternativer til PFAS på markedet, til andre skal der sættes skub i udviklingen af dem, og det arbejde håber vi på får en fremtrædende plads hos industrien«, siger funktionsleder Grete Lottrup Lotus fra Miljøstyrelsen.

Hvis der findes kemiske stoffer, som kan erstatte PFAS, skal virksomhederne tage dem i brug med det samme forslaget vedtages. Der er dog i forslaget lagt op til en overgangsperiode på halvandet år, hvor virksomhederne kan tilpasse produktionen.

I de anvendelser hvor alternativet til PFAS skal udvikles, kan overgangsperioden forlænges op til 13 et halvt år. Overgangsperioden afhænger også af tilgængeligheden og funktionaliteten af PFAS alternativerne. Det er op til virksomhederne at vise, at alternativer ikke er tilgængelige – er der ikke tilstrækkelig information for dette, kan anvendelsen ikke blive omfattet af en undtagelse.