PFAS-forurening ved Harboøre Tange slår alle rekorder

Bjarne Hansen (med skjorte og gul t-shirt) er søn af Aage Hansen, også kendt som Rav-Aage. Han blev kendt som Danmarks første miljøaktivist, da han i 1950'erne gik til kamp mod kemikaliefabrikken Cheminovas forurening på Harboøre Tange. I 1995 modtog han Ridderkorset for sit arbejde for havmiljøet. Foto: Gustav Bech

Forureningen med PFAS i ænder, råvildt og harer ved Harboøre- og Agger Tange er langt værre end andre steder i landet, viser analyser fra fem lokaliteter i Danmark.

Der er store geografiske variationer af forureningen med PFAS i vildt.

Det viser en række analyser, af kød- og leverprøver fra vildænder, råvildt og harer, som Miljøstyrelsen har bestilt fra fem forskellige lokaliteter i Danmark.

Det er primært ænder, som indgår i undersøgelsen, og de stammer fra Harboøre Tange, Agger Tange, Vest Stadil Fjord og Nyord ved Møn. Der er analyseret både lever- og kødprøver.

Generelt indeholder lever meget højere mængder PFAS end kød, men grænseværdierne for lever er også ca. ti gange højere end for kød. Derfor viser de to prøvetyper stort set samme billede.

Harboøre og Agger Tange slår alle rekorder

De analyserede ænder fra Vest Stadil Fjord og fra Nyord havde generelt et lavt indhold af PFAS. Ingen af de henholdsvis 11 og 10 ænder skudt på de to lokaliteter overskred grænseværdien for kød, og kun to leverprøver lå over grænseværdierne.

Værre så det ud med ænderne på Harboøre- og Agger Tange. Af 20 ænder fra Agger Tange lå 18 over grænseværdien for PFAS i kød og én tæt på, mens 12 ud af 15 ænder skudt på Harboøre Tange lå over grænseværdien. Flere af ænderne fra de to tanger havde meget høje overskridelser af grænseværdierne – helt op til 28 gange.

Om de voldsomt høje PFAS-tal har sammenhæng med en af Danmarkshistoriens værste forureningsskandaler, kemikalieforureningen fra Cheminova, som ligger deponeret i sandet ved Høfde 42 på Harboøre Tange, vides ikke, men påfaldende er det, at forureningen netop her er alarmerende voldsom.

På den femte lokalitet i undersøgelsen, Flyvestation Værløse, blev der udelukkende skudt pattedyr: To harer og to stykker råvildt. Ingen af de fire dyr havde et PFAS-indhold som overskred grænseværdierne.

Ingen klare konklusioner

»Der er tale om et relativt lille antal analyser, og vi kan ikke drage nogen klare konklusioner på det nuværende grundlag, men det kan konstateres, at de høje værdier fra tangerne ikke blev fundet tilsvarende på de andre lokaliteter«, siger kontochef Jens Skovager Østergaard, Miljøstyrelsen om undersøgelsen.

»Vi vil nu se nærmere på resultaterne sammen med Fødevarestyrelsen, Naturstyrelsen og forskere på området. Først derefter tager vi stilling til, hvilke behov der måtte være for yderligere undersøgelser, og hvordan de i givet fald skal udformes.«