Økologien spirer på 11,3 pct. af landbrugsjorden

En økologisk kornmark spirer frem. Økologisk landbrug dækker nu et samlet areal, der svarer til Fyn. Foto: Karen Munk Nielsen

Det økologiske produktionsareal steg sidste år til 301.481 hektar. Det er en stigning på 7,9 pct. og 22.182 hektar i forhold til året før.

ØKOLOGI – Hvis alle økologiske marker rundt omkring i Danmark blev samlet, ville de dække hele Fyn. Det viser en ny statistik fra Miljø- og Fødevareministeriet. I 2019 kom det samlede økologiske areal op over 300.000 hektar, så det nu fylder godt 11 procent af det samlede produktionsareal. Det betyder, at arealet er fordoblet siden 2007. 

– På bare 12 år er det lykkes at fordoble det økologiske areal i Danmark. Vi har i dag et økologisk areal på størrelse med Fyn. Det er imponerende, og det er ikke kommet af sig selv. Det er et resultat af mange års politisk vilje og et godt samarbejde med økologi-erhvervet. Nu skal vi fokusere på, hvordan vi sikrer, at pilen fortsætter opad frem mod 2030, siger fødevareminister Mogens Jensen. 

– Det er dejligt at konstatere, at der er en stor åbenhed og omstillingsparathed hos de danske landmænd, en købekraft ved forbrugerne og at vi i Danmark har en offensiv økologipolitik og detailhandel, siger Per Kølster, formand i Økologisk Landsforening.

Det er en stor beslutning for den enkelte landmand at lægge om til økologisk produktion uden brug af sprøjtegifte og kunstgødning. Og ifølge økologerne bygger beslutningen ofte på års grundige overvejelser og forberedelser.

– Omlægning og afsætning går hånd i hånd klart støttet af skiftende regeringers økologipolitik. Det viser vejen til en grønnere fremtid, hvor verdensmålene bliver til handling mere end snak, siger Per Kølster.

Ny økologi-plan til efteråret

Regeringen og støttepartierne Radikale Venstre, SF og Enhedslisten blev i forståelsespapiret fra 2019 enige om, at målet som udgangspunkt er at fordoble det økologiske areal, eksporten af økologien og danskernes forbrug af økologi til 2030. Regeringen forventer at fremlægge en plan til efteråret. 

– Jeg har en klar vision om, at det økologiske areal skal stige endnu mere. Frem mod 2030 vil vi fordoble det økologiske areal og sikre, at flere danskere og forbrugere i andre lande spiser flere danske økologiske fødevarer. Der er et kæmpe marked i Danmark og uden for vores grænser, som efterspørger økologi, så det er bare med at komme i gang, siger Mogens Jensen.  

Oprindeligt var der tilbage i den gamle »Aftale om Grøn Vækst« fra 2009 et mål om, at det økologiske areal skulle fordobles fra 150.207 hektar i 2007 i 2020. Det mål er nået nu – allerede et år før tid – selvom målet blev afskaffet igen af den tidligere regering i 2015.

Få et gratis omlægningstjek

Økologisk Landsforening laver gratis, uforpligtende omlægningstjek til interesserede landmænd. Og i år samarbejder foreningen også med Middelfart og Langeland Kommune om netop at tilbyde landmænd et tjek af deres bedrift, for at undersøge om omlægning er en god idé.

– Det er et uforpligtende tilbud, der skal give landmanden et overblik over, hvad økologisk landbrug er. Vi får aflivet nogle myter, og det viser sig ofte, at mange kan få en god forretning ud af omlægning til økologi. Nogle går i gang med det samme, og andre har økologi med i tankerne fremadrettet. Samtidig er det en anledning til at afsøge muligheder, når landmanden planlægger bedriftens fremtid, siger Jens Peter Hermansen, økologisk konsulent i Økologisk Landsforening.

Femte generation på gården

En af de landmænd, der har omlagt til økologi, er Søren Sandgaard, der har en gård i Aulum mellem Herning og Holstebro. Han er femte generation, der driver gården, men første generation til at drive den økologisk. Drivkraften bag omlægningen er to ting. Økonomi og natur.

– Jeg holder af naturen og ved at drive gården økologisk passer jeg på den og skaber biodiversitet i og omkring markerne. Men jeg kunne også se, at der er en økonomisk fordel i at producere økologisk.

– Jeg holder af naturen og ved at drive gården økologisk passer jeg på den og skaber biodiversitet i og omkring markerne. Men jeg kunne også se, at der er en økonomisk fordel i at producere økologisk, siger Søren Sandgaard.

Økologien breder sig også på middagsbordet

Tal fra Danmarks Statistik viser, at salget af økologiske fødevarer er steget med ni procent i de danske dagligvarebutikker i 2019 og nu udgør 12 procent af det samlede salg.

Det er stadig økologisk mælk, gryn, mel og grønt, der topper på danskernes indkøbsseddel, men også andre produktkategorier tegner sig for en markant stigning og indikerer, at økologien er hverdagskost for de fleste danskere.