Greenpeace: Importeret soja skal ikke anvendes til dyrefoder

Det er vanskeligt at dyrke soja i Danmark, men det kan lade sig gøre. Her høstes økologisk soja i en forsøgsmark. Foto: Henning Carlo Thomsen

Ny handlingsplan fra Danish Crown, som skal sikre bæredygtig dyrkning af soja, er et skridt i den rigtige retning. Men Greenpeace vil helt udfase den rekordstore danske import. Soja skal slet ikke anvendes til svinefoder.

SOJA – Slagterigiganten Danish Crown vil skærpe kravene til Danmarks rekordstore import af soja, der primært anvendes som proteintilskud i svinefoder. Det sker samtidig med, at de to dominerende danske dagligvarekoncerner i dag har udmeldt tilsvarende krav for at hæve standarden.

Den danske sojaimport har i årevis været genstand for kraftig kritik fra både Greenpeace, Verdens Skove og andre grønne organisationer, og i talrige rapporter er det dokumenteret, at Danmarks efterspørgsel er med til at rydde store skovarealer i Sydamerika.

Danmarks import af soja er direkte årsag til afskovning og en årlig udledning på over seks millioner tons CO2. Langt hovedparten af soja-importen anvendes som svinefoder hos nogle få tusinde danske svineproducenter.

Tarjei Haaland, klima- og energipolitisk rådgiver i Greenpeace.

Soja skal ikke anvendes til dyrefoder

Seniorrådgiver i Greenpeace, Tarjei Haaland, forholder sig positiv til det nye skridt fra Danish Crown og siger, at slagterigiganten viser ambitioner for en mere ansvarlig sojaimport. Han mener dog, at soja slet ikke skal anvendes til dyrefoder, og at importen derfor skal udfases.

»Danmarks store import af sojaskrå til at fodre især svin og køer truer skovene og klimaet, så det er et skridt i rigtig retning, at Danish Crown nu anerkender problemet og har en ambition om, at den soja, de importerer, ikke skal have skovrydning på samvittigheden. Men de eksisterende certificeringsordninger sikrer ikke, at sojaen er dyrket uden afskovning, idet de bl.a. tillader »lovlig« afskovning. Det allerstørste problem ved brug af kreditter og  certificering er dog, at de ikke adresserer det helt grundlæggende problem, som er en stor og stigende vækst i efterspørgslen efter soja«, siger Tarjei Haaland.

Har dybt uansvarlig aktie i den hastige skovrydning

Han mener, den eneste reelle løsning på problemet er at udfase Danmarks sojaimport hurtigst muligt inden for de kommende ti år – og det bør regeringen og fødevareminister Mogens Jensen tage ansvar for.

»Danmarks store sojaimport har en dybt uansvarlig aktie i den hastige skovrydning i verden. Det store problem er, at vi har så mange landbrugsdyr i Danmark, og de kræver langt mere foder, end vi selv kan dyrke. Den voldsomme kødproduktion lægger ikke alene beslag på halvdelen af Danmarks jord, der bruges til at dyrke foder til dyrene, men der importeres også soja fra et areal, der svarer til Sjælland, Falster og Langeland«, siger Tarjei Haaland.

Halvt så mange køer og svin

Greenpeace agiterer ivrigt for et langt mere klimavenligt landbrug i Danmark og har tidligere fremlagt et forslag til, hvordan Danmark kan reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i forhold til 1990-niveauet.

Det vil kræve en  markant reduktion af den animalske produktion, og Greenpeace foreslår i planen en gradvis halvering af antallet af køer og svin frem til 2030. Det vil udover at give en nødvendig reduktion af landbrugets udledning, frigøre store arealer med dyrkning af traditionel foder, som kan omstilles til mere skov, mere natur samt arealer til mere økologi, flere planteafgrøder og til produktion af dansk proteinrigt foder, som gradvist kan erstatte sojaimporten til 2030.

Du kan læse mere i Greenpeace-rapporten: Halvt så mange køer og svin