Minkavlerne kan se frem til de første forskud af 19 milliarder

Staten er klar til at udbetale forskud på de 19 milliarder kroner et politisk forlig samlede flertal for 19. januar 2019. Foto: Anima

MINK – Staten er klar til at udbetale forskud på erstatningerne til minkindustrien og de næste ni års tabte indtjening.

Minkavlerne kan fra den 20. december 2021 ansøge om udbetaling af et forskud på erstatning.

Det oplyser Fødevareministeriet, som venter, at størstedelen af minkavlerne i løbet af 1. halvår 2022 kan få udbetalt forskud, som samlet set er på cirka en tredjedel af den samlede nedlukningserstatning.

Ifølge ministeriet er der nu sat et vigtigt punktum i det regelsæt, der skal gøre det muligt at udbetale den sidste del af erstatningen til minkbranchen.

Et bredt politisk flertal i Folketinget indgik i januar 2021 en aftale på 19 mia. kr., hvor minkbranchen ydes fuldstændig erstatning. Det skete efter, at alle landets mink blev aflivet i forbindelse med håndteringen af corona.

Seks kommissioner skal opgøre erstatning

Siden januar 2021 har minkvirksomhederne modtaget mere end 3 milliarder kroner i erstatning for bl.a. skind, arbejdsløn og tempobonus. Herefter kan arbejdet med vurderingen af erstatningerne for selve de nedlukkede virksomheder og de næste ni års tabte indtjening begynde.

Seks uafhængige erstatnings- og taksationskommissioner vil udføre opgaven. I spidsen for kommissionerne er 18 formænd, der hovedsagligt er nuværende og tidligere dommere. Erstatnings- og taksationskommissionernes formænd er udpeget af fødevareministeren.

Formændene og de uafhængige kommissioner sekretariatsbetjenes af Minksekretariatet på pt. 20 personer, som hører under Trafikstyrelsen og er beliggende i Viborg.

Der bliver åbnet for ansøgninger om nedlukningserstatning mandag den 20. december 2021. Herefter vil erstatningerne løbende blive udbetalt i takt med at sagerne afsluttes. Det er forventningen, at de sidste sager vil være færdigbehandlet, cirka tre år efter kommissionernes arbejde går i gang.

Fair behandling til minkavlerne

»Minkavlerne skal have en grundig og fair behandling, så den enkelte får fuldstændig erstatning for sit tab«, siger fødevareminister Rasmus Prehn.

Han har stor tiltro til de uafhængige kommissioner, så de minkavlere, der venter på at komme videre, kan få den vurdering og erstatning, de har ventet på.

»Nu har vi fra politisk hold leveret rammerne. Det har taget tid, men for både os og minkavlerne har det været afgørende, at erstatningerne bliver afgjort på et solidt og gennemarbejdet grundlag. Jeg vil gerne sende en stor tak til de partier, der sammen med regeringen har løftet ansvaret«, siger Rasmus Prehn.

»Vi står foran en stor og vigtig opgave. Det juridiske grundlag for at kunne påbegynde behandlingen af de enkelte sager er nu på plads, og vi har fået de værktøjer, som skal bruges ved afgørelsen af sagerne«, siger Jan Uffe Rasmussen, forhenværende landsdommer og talsmand for erstatnings- og taksationskommissionernes formænd.