Miljøministeren fulgte ikke en henstilling fra EU-Kommissionen om at fremme biodiversiteten

To skarver og tre hanner af ederfugle hviler sig inde på stenene. Ederfugle hannerne må fortsat skydes her i landet, selvom EU-Kommissionen har anmodet om et stop for jagten, indtil det kan dokumenteres, at jagten ikke har en negativ indflydelse på bestanden. Foto: Søren Wium-Andersen

For mig klinger det hult, når ministeren gang på gang slår på, at biodiversiteten er vigtig, og at hun agter at gøre noget for at bevare den, mens ministeriet står vagt om at beskytte hobbyjagten på en bestand af ederfugle.

Af Søren Wium-Andersen, biolog

NATUR – Miljøministeren ønskede ikke at følge en henstilling fra EU-Kommissionen om at frede ederfuglen mod jagt. Det er et klokkeklart vidnesbyrd om, at ministeriet ønsker at fremme jægernes interesser frem for at følge EU’s Fugledirektiv og fremme den vigende biodiversitet.

I et tidligere indlæg på Altinget med titlen »Biolog: Jagt på edderfugl er konventionsstridigt« har jeg beskrevet, hvorledes Danmark ikke har levet op til den internationale Vandfugleaftale, der bl.a. har til formål at sikre trækkende arter, der regelmæssigt krydser nationale grænser. Da en lang række trækkende arter har en ugunstig bevaringsstatus tog aftaleparterne bag Vandfugleaftalen i 2018 en beslutning om, at blandt andet ederfuglen skal fredes mod al jagt inden 90 dage. Denne beslutning tog såvel Danmark som EU-Kommissionen en reservation overfor, hvilket indebærer, at jagten kan fortsætte.

Men kort efter, at EU-Kommissionen havde fremsendt sin reservation, udsendte kommissionen den 19. juni 2019 et brev til medlemslandene, hvor i kommissionen påpeger, at alle de EU-lande, hvor der er jagt på bl.a. ederfugl, skal jagten stoppes med en henvisning til EU’s Fugledirektiv.

Kun jagt, hvis der foreligger en plan

For ifølge direktivet må der ikke være jagt på arter, der har en usikker status, dersom der ikke foreligger en plan, der entydigt dokumenterer, at jagten ikke har en betydning for bestandsstørrelsen. En sådan plan foreligger ikke for ederfuglen.

Da ministeren underskrev den seneste jagttidsbekendtgørelse i 2020, blev brevet fra EU-Kommissionen ikke nævnt i de referater fra Vildtforvaltningsrådet(VFR), hvor jagttiderne på ederfugl havde været drøftet.

Derimod har Århus Universitet oplyst VFR om, at jagt på ederfugl er bæredygtig, hvilket er i klar modstrid med EU-Kommissionen. Hvad baggrunden er for den åbenlyse fejl i universitetets bæredygtighedskompas kendes ikke.

Miljøministeren skylder os en forklaring

Miljøministeren skylder en forklaring på, hvorfor henvendelsen fra EU-Kommissionen ikke er blevet fremlagt, og hvorfor hendes ministerium ikke har levet op til henstillingen fra kommissionen. I stedet har ministeren tilladt, at der i 2019 blev skudt over 22.000 ederfugle og måske et lignende antal i 2020. Denne reduktion i antallet er sket samtidigt med, at ministeriet i december 2019 til EU indberettede, at bestanden af ederfugl er faldende på såvel kort som på lang sigt.

Jeg vil håbe, at ministeren snarest muligt får fredet ederfuglen og fremover lever op til de henstillinger fra EU-Kommissionen, der kan fremme biodiversiteten.

For mig klinger det hult, når ministeren gang på gang slår på, at biodiversiteten er vigtig, og at hun agter at gøre noget for at bevare den, mens ministeriet står vagt om at beskytte hobbyjagten på en bestand af ederfugle, som ministerens eget ministerium har indberettet til EU er faldende på såvel kort som lang sigt.

Hvorfor ønsker ministeren ikke at leve op til EU’s Fugledirektiv og EU-Kommissionens anbefalinger og fremme biodiversiteten?