Klimarådet: Knap 90 pct. af udslippet af drivhusgas fra dansk landbrug skyldes kvæg og svin

Sortbrogede køer i færd med at æde ensilage. Pressefoto: Arla

Den store animalske produktion af kød og mælkeprodukter resulterer i et stort minus i landbrugets klimaregnskab.

LANDBRUG – Kvæg og svin tegner sig for langt størstedelen af de danske drivhusgasudledninger fra dansk landbrug.

Det fremgår af Klimarådets specialrapport fra december 2016 om landbrugsproduktionens klimabelastning.

Når man regner produktionen af foderafgrøder med, står den animalske produktion af mælk og kød ifølge Klimarådets beregninger for næsten 90 procent af landbrugets samlede udledninger af drivhusgasser.

Kvægproduktionen giver primært mælk, som bliver til ost, smør, yoghurt og mælkepulver, mens svineproduktionen bliver til svinekød og smågrise til eksport. Også de udtjente malkekøer slagtes og bliver til kød og fars.

Dyrene kræver store mængder foder

Kvæg, svin og andre husdyr udleder drivhusgasser, når de fordøjer foderet, ligesom lagring og udbringning af gødning fra dyrene bidrager i væsentlig grad.

Dyrene lægger også beslag på en stor del af det dyrkede areal, som anvendes til produktion af foderafgrøder (ca. 31 procent af de samlede udledninger).

Hertil kommer klimabelastningen fra de store mængder af protein fra soja, som primært importeres fra Sydamerika. Proteinfoderet booster produktionen og er afgørende for at få svin til at vokse hurtigt og få køerne til at producere store mængder mælk.