Jensens Bøfhus tabte i Arbejdsretten

De unge i restaurationsbranchen har grund til at fejre i dag. De har beholdt retten til at sige fra, når en arbejdsgiver lockouter dem, fjerner overenskomsten og sætter lønnen ned, siger Peter Lykke Nielsen fra 3F. Foto: 3F

Jensens Bøfhus lockoutede sidste år personalet, som svarede igen med at strejke. Konflikten forhindrede bøfhuset i at få del i statens lønkompensation under Corona-nedlukningen.

Det var lovligt, da 3F varslede blokade og strejke for 26 Jensens Bøfhus-medarbejdere i marts sidste år. Det afgjorde Arbejdsretten i en dom i går fredag 9. juli.

Restaurantkæden opsagde sidste forår en 30 år gammel overenskomst og lockoutede 3F’erne, som efterfølgende svarede igen med strejke.

Herefter lagde Jensens Bøfhus sag an mod fagforeningen 3F, fordi konflikten forhindrede restaurantkæden i at få del i statens lønkompensation under corona-krisen. Staten må ikke støtte parterne under en konflikt på arbejdsmarkedet.

Retten til at sige fra

Den manglende lønkompensation har fået store økonomiske konsekvenser for virksomheden. Berlinske skønner, at det har kostet Jensens Bøfhus omkring 20 millioner kroner.

Den første åbnede i Aarhus i 1984, og kæden har nu 21 restauranter i Danmark.

»Det er de unge i restaurationsbranchen, der har grund til at fejre i dag. De har beholdt retten til at sige fra, når en arbejdsgiver lockouter dem, fjerner overenskomsten og sætter lønnen ned«, siger Peter Lykke Nielsen, forhandlingssekretær 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

»Og så har hele arbejdsmarkedet grund til at fejre, at den danske model fortsat er grundloven på arbejdsmarkedet, og at unge ikke kan tvinges til at arbejde for en løn, de ikke er enige i«, siger han i en pressemeddelelse.

Rimeligt formål med konflikten

Arbejdsretten fastslår i dommen, at 3F’s konflikt var en reaktion på Jensens Bøfhus frigørelseskonflikt.

»Hovedformålet hermed var (og er) at fastholde og forsvare veletablerede overenskomstmæssige positioner for serveringspersonale hos virksomheden…« og derfor havde et rimeligt fagligt formål med konflikten.

Dommen lægger vægt på at 3F under sagens forløb fremsatte flere forslag til suspension af konflikten. Disse forslag er blevet afvist af Jensens Bøfhus.

FAKTA om fagforeningen

3F Privat Service, Hotel og Restauration er en gruppe i 3F og har omkring 27.000 medlemmer, som primært arbejder inden for hotel- og restaurationsbranchen og desuden som rengøringsassistenter, sanitører- og serviceassistenter.