Hormonforstyrrende stoffer i fosterstadiet kan være årsag til testikelkræft

Projektet vil afprøve den hypotese, at hormonforstyrrende stoffer i fostertilværelsen påvirker udviklingen af testikler hos den ufødte dreng og lægger kimen til, at der udvikles en kræftknude i testiklen op til 40 år senere. Foto: Pixabay

Når mænd i 20-40 års-alderen får konstateret testikelkræft, skyldes det sandsynligvis påvirkningen af hormonforstyrrende stoffer allerede i fosterstadiet, mener forskere. Nu skal hypotesen afprøves i et stort internationalt forskningsprojekt.

HORMONFORSTYRRENDE STOFFER – Forskere fra Rigshospitalets Afdeling for Vækst og Reproduktion er i front med et nyt internationalt forskningsprojekt, som skal undersøge, om årsagen til testikelkræft skal findes i hormonforstyrrende stoffer allerede i fosterstadiet.

Det oplyser Region Hovedstaden.

Testikelkræft udgør ca. 60 % af alle kræftformer hos mænd i alderen 20-40 år. Når mænd i alderen 20-40 år får konstateret testikelkræft, skyldes det sandsynligvis påvirkningen af hormonforstyrrende stoffer allerede i fosterstadiet.

Hypotesen er dansk og stillet af professor Niels Erik Skakkebæk, som er seniorforsker på Afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet, og den har dannet baggrund for de sidste 30 års forskning i afdelingen. 

Hypotesen skal afprøves i et stort internationalt forskningsprojekt, som bl.a. bygger på unikke danske registerdata. Seniorforsker Elvira Bräuner og professor og ledende overlæge Anders Juul fra Afdeling for Vækst og Reproduktion er ledere af forskningsprojektet, som udføres i Danmark, i samarbejde med forskere fra Harvard University i USA, Lunds Universitet i Sverige og National Institute for Health and Wellfare i Finland, der bidrager med hhv. statistiske og kemiske analyser.

– Projektet vil afprøve den hypotese, at hormonforstyrrende stoffer i fostertilværelsen påvirker testikeludviklingen hos den ufødte dreng og lægger kimen til, at der udvikles en kræftknude i testiklen op til 40 år senere. Dette projekt giver en enestående mulighed for at bekræfte eller forkaste hypotesen, fortæller Anders Juul, der også er ansat som professor på Københavns Universitet.

Gravide har bidraget med fostervandsprøver

Seniorforsker Elvira Bräuner fortæller, at forskerne har biologiske prøver (blodprøver og/eller fostervandsprøver) fra kvinder, der har været gravide i perioden 1976-1996, og som har givet samtykke til, at prøverne må anvendes i forskningsøjemed. 

Fra Danmarks landsdækkende cancerregister, som er det ældste og mest komplette af sin art, ved forskerne, at ca. 180 af sønnerne født i perioden 1976-1996 har udviklet testikelkræft i voksenalderen. I forskningsprojektet indgår også en kontrolgruppe, som er tilfældigt udvalgt blandt de sønner fra samme periode, der ikke har udviklet testikelkræft. I alt er der data fra ca. 550 sønner i DISRUPT-projektet.

Forskerne måler bl.a. kemikalieniveauet i blodprøverne fra de gravide kvinder. 

– Derved forventer vi at belyse sammenhængen mellem de hormonforstyrrende stoffer målt i prøverne fra mødrene og sønnernes risiko for at udvikle testikelkræft i voksenalderen, forklarer Elvira Bräuner.


FAKTA

  • Forskningsprojektet DISRUPT blev indledt i april 2020 og løber over tre år. 
  • Projektet støttes af det amerikanske National Institute of Health (NIH) med ca. 6 mio. kroner – en bevilling, som finansieringsteamet i Region Hovedstadens Center for Regional Udvikling har været med til at hjemtage.
  • Forskningsprojektet DISRUPT bygger på registerdata samt biologisk materiale fra Danmarks Nationale Biobank
  • Testikelkræft udgør ca. 60 % af alle kræftformer hos mænd i alderen 20-40 år. Årsagen til testikelkræft er oftest ukendt, men meget tyder på, at anlæg til testikelkræft allerede opstår i fosterstadiet
  • Kendte risikofaktorer for at udvikle testikelkræft er ikke-nedsunkne testikler (kryptorkisme), arvelige forhold og HIV-infektion

Kilde: Region Hovedstaden