Helt uacceptabelt at udlede urenset spildevand direkte ud i Øresund

Udledning af urenset spildevand er helt uacceptabelt, mener Hans Aarestrup fra Bæredygtigt Landbrug. Pressefoto

Bæredygtigt Landbrug melder sig i koret af protester mod planerne om at udlede urenset spildevand direkte ud i Øresund.

FORURENING – Vand- og forsyningsselskaberne Hofor og Novafos ville udlede urenset spildevand direkte ud i Øresund i en periode på fem dage, og i dag skulle der ifølge planen åbnes for hanerne. Men protester fra en række organisationer har foreløbig fået udsat processen.

Senest har både Danmarks Naturfredningsforening og miljøminister Lea Wermelin indtrængende opfordret til, at både Københavns og Gentofte Kommune, som har givet grønt lys for udledningen, tager beslutningen op til genovervejelse. Nu har blandt andet de radikale kaldt ministeren i samråd for at få sat en stopper for udledningen.

Landbruget må dagligt stå på mål

Også organisationen Bæredygtigt Landbrug vil have ministeren til at skride ind. Organisationen er blevet kendt på at føre kamp mod myndighedernes forsøg på miljøregulering af landbrug og husdyrproducenter.

Udledning af urenset spildevand er ganske enkelt helt uacceptabelt, også i en periode på fem dage, lyder det fra faglig direktør, Hans Aarestrup.

»Danske landmænd skal dagligt skal stå på mål for tilstanden i det danske vandmiljø, landmændene bliver reguleret ned til mindste gram – derfor bliver de voldsomt provokeret af den lethed, hvormed systemet kan tildele sig selv retten til at lave et sådant planlagt svineri«, siger han.

Fosfor, kvælstof, tjærestoffer og medicinrester

»Det er særdeles alvorligt, at næringsstoffer – fosfor, kvælstof og organisk materiale bliver ledt direkte ud i Øresund i de fem dage. Der er fx tale om over to tons fosfor – der ikke nedbrydes, men vil ligge i årtier som slam på bunden af Kongedybet og Øresund. Desuden er der tale om uafklarede store mængder af organisk materiale, miljøfremmede stoffer, kemi, tjærestoffer og medicinrester«, siger Hans Aarestrup.

Udledning af næringsstoffer er specielt følsomt her i forårsmånederne, og det gør ikke miljøødelæggelsen mindre, at man netop vælger at udlede næringsstoffer nu, mener Bæredygtigt Landbrug.

»Det er ikke acceptabelt. Der må findes en anden løsning for at få disse mængder spildevand til et rensningsanlæg fx med tankskibe«, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug.