Grønne støttepartier: Landbruget skal levere CO2-reduktioner her og nu

Danmark skal skrue ned for den stærkt klimabelastende kødproduktion og stedet satse på en mere plantebaseret fremtid. Her er det ærter, som er en proteinrig bælgplante, som selv henter kvælstof fra luften. Foto: Colourbox

KLIMA – Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet skitserer tre bærende principper for omstilling af landbruget. Landbruget i fremtiden skal fylde mindre, dyrke mindre foder til færre dyr, og i stedet dyrke mere mad direkte til mennesker.

Det er opløftende nyt for både natur og klima, at de fire nuværende støttepartier i dag stiller krav om, at der skal ske markante reduktioner i landbruget de næste par år. Landbruget er årsag til så stor forurening af både klima og miljø, at en markant omlægning af landbruget ikke kan vente et minut mere.

Sådan lyder de rosende ord fra en række grønne organisationer: Greenpeace, Danmarks Naturfredningsforening, Den Grønne Ungdomsbevægelse, Mellemfolkeligt Samvirke og Rådet for Grøn Omstilling. 

Fælles indlæg i Information

De henviser til et indlæg i dagbladet Information fra Radikale Venstre, Enhedslisten, SF og Alternativet. Her skrive de fire grønne støttepartier, at landbruget skal levere markante reduktioner de næste få år.

Landbruget skal ifølge partierne omstilles efter tre bærende principper: Der skal sikres reduktioner fra landbruget her og nu, forureneren skal betale, og landbruget skal fylde mindre og være mere plantebaseret. Det vil sikre landbrugets grønne omstilling.

Partierne skitserer de tre bærende principper således:

»Det første princip er, at landbruget skal levere reduktioner her og nu. Reduktioner i landbruget skal sikre, at Danmark som minimum når 54 procent reduktion i 2025, svarende til overliggeren på det klimamål vi har fastsat på 50-54 procent i 2025. Vi skal droppe ideen om, at vi kan nøjes med at reducere Danmarks samlede udledninger med 50 procent i 2025.«

»Det andet princip er, at det er forureneren, som betaler. Det kan ikke passe, at industrien og almindelige danskere skal betale en klimaafgift, mens landbruget slipper. Så længe det er tilfældet, er det os alle, der betaler for landbrugets forurening.«

»Det sidste princip er, at landbruget i fremtiden skal fylde mindre, dyrke mindre foder til færre dyr, og i stedet dyrke mere mad direkte til mennesker. Vi skal genopfinde dansk landbrug i en grønnere retning. Det er en fælles opgave, som kræver politisk vilje og investeringer, så et mere plantebaseret landbrug kan sikre, at Danmark kan brødføde flere mennesker, frigøre plads til natur og biodiversitet og tackle Danmarks største klimaudfordring.«

Landbruget står i dag for en tredjedel af Danmarks udledninger – men uden yderligere handling vil sektoren stå for godt halvdelen af Danmarks udledninger i 2030.

Partierne siger også i udmeldingen, at landbruget i fremtiden skal fylde mindre, dyrke mindre foder til færre dyr, og i stedet dyrke mere mad direkte til mennesker. Udspillet høster store roser fra grønne organisationer, der glæder sig over udspillet.

Fribillet til mere forurening

»De grønne støttepartier sætter fingeren på det ømme punkt i dansk klimapolitik«, siger Bjarke Møller, som er formand for Rådet for Grøn Omstilling.

»I alt for mange år har landbruget fået en fribillet til mere forurening. Der bør indføres en høj CO2-afgift, vi skal have flere plantebaserede fødevarer og meget mindre kødproduktion. Og så skal lavbundsjorde tages ud, så der bliver plads til mere natur og biodiversitet. De fire støttepartier giver et løfte om at få sat fart på den grønne omstilling af landbruget, og det er der virkelig brug for«, understreger han.

»Enhedslisten, Radikale, SF og Alternativet viser sig nu klar til at smøge ærmerne op for alvor. Det er præcis det, vi har brug for«, mener Kristine Clement, kampagneleder for landbrug, skov og natur i Greenpeace.

»Landbrugets enorme produktion af køer og svin er den største udfordring overhovedet for både Danmarks klimagasudledninger og for vores nødlidende natur. I stedet for at udsætte den uundgåelige omlægning af landbruget, må vi tage fat nu. Det er de næste få år, der bliver afgørende«, siger hun.

Har taget tyrene ved hornene

»Det er en stærk udmelding fra støttepartierne dagen før valget. Det er helt afgørende for at nå vores klimamål, at landbrugets bidrag til den grønne omstilling bliver markant større de kommende år«, siger Lars Midtiby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

»Jeg er helt enig i, at det skal ske gennem et større fokus på plantebaserede fødevarer og at det mest effektive redskab er en høj CO2e-afgift på landbruget. Det glæder mig at støttepartierne står sammen om det budskab«, siger han.

Marie Rørby fra Den Grønne Ungdomsbevægelse kalder udmeldingen fra regeringens nuværende støttepartier for »en gamechanger«.

»Støttepartierne viser sig virkelig klar til at tage tyren ved hornene med deres udmelding, og det er en gamechanger for vores natur, miljø og klima. Vi kan de næste år få et markant grønnere land med både mere natur og et langt mere klimavenligt landbrug, hvis politikerne tager fat nu«, siger hun.