Gladsaxe Kommune i front med ny grøn indkøbspolitik

Borgmester Trine Græse er stolt af Gladsaxes nye, grønne indkøbspolitik. Pressefoto

Gladsaxe Byråd har vedtaget en ny indkøbspolitik, der understøtter FN’s verdensmål og sikrer bæredygtighed i alle kommunens indkøb. Det betyder blandt andet, at mindst 80 pct. af fødevarerne i skoler og dagtilbud skal være økologiske i 2022.

INDKØB – Gladsaxe Kommune køber ind for ca. 1,6 mia. kr. om året, og det giver en unik mulighed for at påvirke samfundet i en mere bæredygtig retning. Derfor glæder det Gladsaxes borgmester Trine Græse, at Byrådet nu har fået vedtaget en ny og ambitiøs grøn indkøbspolitik, der understøtter FN’s verdensmål.

– Jeg er virkelig stolt af Gladsaxes nye indkøbspolitik, siger borgmesteren.

– Vi har i mange år arbejdet med miljømæssig og social bæredygtighed. Vi har en høj grad af økologi, vi køber certificerede ydelser og varer, og vi har sociale klausuler i forhold til arbejdsforhold og kædeansvar m.v. Det offentlige Danmark køber jo ind for rigtig store beløb hvert eneste år. Derfor har vi også et ansvar for at sikre, at vi stiller krav til vores leverandører om bæredygtighed. Og med den nye indkøbspolitik skruer vi ekstra op for den sociale og miljømæssige bæredygtighed og sætter en klar retning for leverandørerne og det, vi køber ind, siger Trine Græse.

Gladsaxe Kommune køber allerede miljømæssigt ansvarligt ind på en lang række områder. Men den nye indkøbspolitik skal sikre bæredygtighed i alle kommunens indkøb. Med konkrete fokusområder og målsætninger skal den skabe balance mellem miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.

– Bag hvert eneste indkøb skal der være en overvejelse om, hvordan vi påvirker lokalsamfundet i Gladsaxe og verden omkring os. Selvfølgelig handler vores indkøb først og fremmest om at understøtte borgernes og brugernes behov. Men det er jo også et politisk redskab, så vi kan tænke klima, miljø, sociale forhold, omkostninger og kvalitet ind i måden, vi køber ind på, siger Trine Græse.

Partnerskab for handling

På miljøsiden betyder det for eksempel, at mindst 80 pct. af fødevarerne i skoler og dagtilbud skal være økologiske i 2022 – og i gennemsnit 80 pct. for hele kommunen i 2025. Samtidig styrkes den sociale bæredygtighed blandt andet ved at stille krav til leverandørerne om beskæftigelse af eller samarbejde om udsatte borgere.

Desuden spiller partnerskaber og samarbejder en stor rolle i Gladsaxes nye indkøbspolitik. Det giver nemlig mulighed for at påvirke markedet i en mere bæredygtig retning, understreger borgmesteren.

– Når vi går sammen med andre offentlige indkøbere, står vi stærkere. Vi er blandt andet medlem af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, hvor vi forpligter os til at aftage miljøvenlige produkter sammen med andre. Det giver jo leverandørerne et langt større incitament for at omlægge til en mere bæredygtig produktion, siger Trine Græse.

Understøtter FN’s verdensmål

Indkøbspolitikken ligger i direkte forlængelse af Gladsaxestrategien, som blev vedtaget tilbage i 2018. Med Gladsaxestrategien var Gladsaxe den første kommune i Danmark, som indtænkte FN’s verdensmål i hele sin måde at arbejde på.

– Vi har et ambitiøst mål om, at vi bidrager til den nationale, bæredygtige omstilling i alt, hvad vi gør lokalt. Gennem vores indkøb kan vi være med til at gøre en forskel både lokalt og globalt. I Gladsaxe vil vi den bæredygtige vækst og velfærd, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål i vores indkøb. Det bidrager til at ændre måden, der produceres og forbruges på. Vi skal kunne se resultatet af vores handlinger på både den korte og den lange bane, siger Trine Græse.

Læs om Gladsaxes indkøbspolitik her.