Færre søger ind på STEM-studierne

Den grønne omstilling vil skabe flere jobs for unge med de såkaldte STEM-uddannelser (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Pressefoto

Ansøgertallet til landets ingeniøruddannelser er tilbage på 2019-niveau, og det vækker bekymring i Ingeniørforeningen, IDA. Den grønne omstilling vil få efterspørgslen efter STEM-arbejdskraft til at stige.

UDDANNELSE – Erhvervslivet kan umiddelbart ikke slippe panderynkerne. Årets opgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser nemlig, at færre unge har sat krydset ved en ingeniøruddannelse.

Opgørelsen viser, at 8 procent færre har valgt at søge ind på civilingeniøruddannelsen, og at de unges interesse for diplomingeniøruddannelsen er faldet med 4 procent.

Det ærgrer formanden for Ingeniørforeningen, IDA, Thomas Damkjær Petersen, der understreger, at kandidater med en STEM-uddannellse(Science, Technology, Engineering and Mathematics) er en eftertragtede på arbejdsmarkedet.

Den grønne omstilling

»Danmark og danske virksomheder mangler allerede arbejdskraft på STEM-området, og med den forestående grønne omstilling og den omfattende digitalisering af hele samfundet, vil efterspørgslen på STEM-arbejdskraft kun stige«, siger han.

»Erhvervslivet må nu afvente, hvordan det reelle optag på de videregående uddannelser kommer til at se ud. Regeringen har gennem Teknologipagten selv sat sig et mål om at uddanne 20 procent flere STEM-kandidater over de kommende år, og det håber jeg, at den vil leve op til«, siger Thomas Damkjær Petersen.

Alene på it-området vil der ifølge en ny prognose i 2030 mangle 22.000 kvalificerede it-folk, hvoraf de omkring 15.000, der er i restordre, vil være it-uddannede med mellemlange og lange videregående uddannelser.