EU skal kulegrave dyretransporter

Transport af dyr på kryds og tværs af landegrænser midt i en hedebølge er elendig dyrevelfærd, mener Dyrenes Beskyttelse. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Et stort flertal i Europa-Parlamentet har i dag stemt for at nedsætte et særligt undersøgelsesudvalg, som skal kulegrave dyrenes forhold på transporter i og ud af EU. En vigtig milepæl, vurderer Dyrenes Beskyttelse.

DYREVELFÆRD – Med et overvældende flertal har Europa-Parlamentet i dag besluttet at nedsætte et særligt undersøgelsesudvalg, der skal undersøge den europæiske transport af dyr. Det sker på baggrund af mange tragiske historier om dyr, der lider eller dør under transporter.

»Vi er rigtigt glade for udfaldet i dag«, siger Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse og formand for Eurogroup for Animals, en international sammenslutning af 70 dyrevelfærdsorganisationer.

Transport af dyr på kryds og tværs af landegrænser er elendig dyrevelfærd, understreger hun. Og det halter med både at få opdateret lovgivningen, at få kontrolleret at reglerne overholdes, og at få sanktioneret dem, som ikke kan finde ud af at overholde de ret basale regler, der er på området.

»Det kan kun gå for langsomt med at rydde op, og med dagens beslutning i parlamentet lover det godt for fremtiden«, siger hun.

Elendig dyrevelfærd

Transport af dyr på kryds og tværs af landegrænser er elendig dyrevelfærd, og det halter med både at få opdateret lovgivningen, at få kontrolleret at reglerne overholdes, og at få sanktioneret dem, som ikke kan finde ud af at overholde de ret basale regler, der er på området.

Det undersøgende udvalg har bemyndigelse til at indkalde vidner og eksperter samt bede om dokumenter fra nationale og europæiske myndigheder. EU-lande, der nægter at samarbejde med udvalget, risikerer at stå over for en traktatbrudsprocedure, som kan resultere i sanktioner.

»Det er kun sket få gange i Europa-Parlamentets historie, at man har nedsat sådan et magtfuldt udvalg. Derfor er det en stor sejr og en vigtig milepæl for dyrevelfærden«, understreger hun.

»Det her særlige udvalg har ret brede beføjelser til at kulegrave et politikområde, hvor man mistænker en betydelig grad af overtrædelser, fejl eller forsømmelse i forhold til EU-lovgivningen. Tidligere har lignende udvalg haft stor betydning, fx da Europa-Parlamentets særlige skatteudvalg kulegravede sagen om Panama Papers,« siger Britta Riis.

183 parlamentarikere har skrevet under

Sagen er blevet taget op til afstemning i Europa-Parlamentet efter, at 183 parlamentarikere i februar skrev under på, at de europæiske dyretransporter skal kulegraves.

I spidsen for underskriftsindsamlingen stod blandt andet den danske europaparlamentariker og næstformand for dyrevelfærdsudvalget, Niels Fuglsang (S). Der var i dag bred opbakning blandt de danske europaparlamentarikere til dagens afstemning.