Du skal ikke lade dig skræmme af ulovlige skilte i naturen

Ulovlige skræmmeskilte skaber unødige forhindringer og får mange til at holde sig væk. Foto: Friluftsrådet

Ulovlige skræmmeskilte udgør 20 procent af barriererne i naturen og hele 32 procent ved kysten. Et stort problem, lyder det fra Friluftsrådet.

NATUR – Ulovlige skræmmeskilte som Privat vej, Adgang forbudt for uvedkommende og Færdsel på eget ansvar er den mest betydelige barriere for befolkningens adgang til naturen.

Det viser en ny undersøgelse, som en gruppe forskere fra Københavns Universitet har lavet.

Gennem omfattende feltundersøgelser har forskergruppen kortlagt omfanget af barrierer i naturen og langs kysten. I alt kan der være op mod 70.000-80.000 barrierer i naturen.

Den mest betydelige form for barriere er ulovlige skræmmeskilte, vurderer forskerne. Cirka 20 procent af de kortlagte barrierer i naturen udgøres af skræmmeskilte mens det ved kysten er helt op mod hver tredje af barriererne, der er ulovlige skræmmeskilte.

Kæder, bomme og skilte skræmmer os bort

I Friluftsrådet er formanden Niels-Christian Levin Hansen glad for, at der nu findes konkrete tal på omfanget af problemet. 

»Undersøgelsen viser helt klart, at der er behov for en indsats for at komme de mange barrierer til livs. Vi kan ikke som samfund leve med, at befolkningens adgang til naturen er udfordret i en sådan grad«, siger han.

Folk skal kunne komme ud i naturen, og man skal kunne bruge den ret, man har til at færdes for eksempel langs stranden, uden at føle man gør noget forkert, mener han.

»Det er et stort problem, at man bliver skræmt væk af blandt andet kæder, bomme og skilte, som grundejere ikke har lov at sætte op«, siger Niels-Christian Levin Hansen.

At omfanget af skræmmeskilte har negative konsekvenser for friluftslivet, bekræfter Frank Søndergaard Jensen, professor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

»Skræmmeskilte er hovedproblemet i forhold til barrierer for adgang til naturen, fordi de giver en usikkerhed og utryghed. Når man støder på skilte som Privat vej, Adgang forbudt og Hunden bider, så føler man sig utryg, usikker og uvelkommen. Det vil kræve, at man kender reglerne fuldstændig til bunds for at kunne vurdere, om man kan være »ligeglad« og går turen alligevel,« siger Frank Søndergaard Jensen.

Kortlægningen af barrierer viser generelt, at der er der flest barrierer i områder, hvor der er flest mennesker, for eksempel i sommerhusområder og i bynære områder. Det gælder også antallet af skræmmeskilte, fortæller Friluftsrådet.