Dansk sojaimport koster dyrt i afskovning og CO2-udledning

Regnskoven brændes og ryddes i en rasende fart, så blandt andet det danske landbrug kan fodre dyr med soja. Foto: Jim Wickens, Ecostorm via Verddens Skove / Mighty Earth

Danmarks import af soja er direkte årsag til afskovning og en årlig udledning på over seks millioner tons CO2. Langt hovedparten af soja-importen anvendes som svinefoder hos nogle få tusinde danske svineproducenter.

K O M M E N T A R
Af André Mildam, Verdens Skove

SOJA – Den danske import af soja er hvert år skyld i 6,177 millioner tons CO2. Det viser en ny rapport fra Københavns universitet, der sætter streger under størrelsen af udledningen af drivhusgasser i forbindelse med Danmarks import af sojaskrå og palmeolie.

For sojaen betyder yderligere 60 procent oven i dansk landbrugs nationale udledning. Langt størstedelen af denne udledning stammer fra den afskovning, som sojaproduktionen forårsager.

Tallene i rapporten understreger vigtigheden af, at det er bydende nødvendigt at sikre, at det danske forbrug af soja ikke direkte eller indirekte forårsager afskovning. Udredningen er en generel estimering af CO2 udledningen i producentlandet, og den er tiltrængt i debatten om udledningen fra landbruget.

Men den ville kunne styrkes ved at opdele den i specifikke skovtyper, hvorved effekterne kan præciseres og yderligere tydeliggøre konsekvenserne af det danske forbrug af soja.

Mens rapporten ser på drivhusgasser, inkluderer den ikke en opgørelse af sojaproduktionens direkte og indirekte effekter i form af skovbrande, tabet af biodiversitet, lokale klimaeffekter og overtrædelsen af oprindelige folks rettigheder.

Alle disse effekter er selvfølgelig også knyttet til udvidelsen af soja-produktionen og er endnu en grund til at landbrugsindustrien skal tage ansvar for, hvilken soja den importerer.

Foder til dyr må ikke koste afskovning

Der findes en række certificeringer, der forsøger at gøre sojaproduktionen mere ansvarlig, men de kan endnu ikke sikre afskovningsfri soja.

Et vigtigt skridt på vejen til at kunne sikre dette ville være at sikre fuld sporbarhed i forsyningskæden, således at det bliver muligt at spore sojaen tilbage til dyrkningsområdet.

Den danske landbrugsindustri bør tage ansvar for, at den soja den køber, ikke har ført til direkte eller indirekte afskovning. Ligeledes bør detailleddet tage ansvar for, at de produkter, de sælger, hvori der indgår soja, ikke har ført til afskovning.

Dette kan blandt andet sættes i værk af politisk handling. Danmark er allerede gået forrest med udviklingen og underskrivelsen af Amsterdam Deklarationen om soja og Palmeolie. Nu skal den følges op med handling, som for eksempel konkrete krav til den danske landbrugssektor for at sikre afskovningsfri soja.

Det kunne ligeledes være en dansk udmelding om forbehold i forhold til Mercosuraftalen, så længe skovrydning og skovbrande finder sted i flere af medlemslandene.

Som forbruger kan du efterspørge afskovningsfrit soja i dit supermarked. Men vil du tale direkte til den danske landbrugsindustri, kan du skrive under på vores kampagne imod skovene her.

Ellers forsvinder skovene og deres vigtige funktioner., samt levestederne for oprindelige folk for vores øjne.