Danmark vedtager et endegyldigt stop for olieboring i Nordsøen

Man kan ikke undervurdere potentialet i, at Danmark nu kan blive et foregangsland for fossil afvikling. Det vil give os en helt anden troværdighed på den internationale scene, at vi nu som et relativt stort olieproducerende land for første gang reelt gør noget for at begrænse den fossile produktion, siger Helene Hagel, Greenpeace. Foto: Colourbox

Det er et historisk vendepunkt, at Danmark siger stop for nye udbudsrunder og ikke mindst sætter en slutdato på produktionen af olie og gas i Nordsøen. Aftalen sender et krystalklart signal, der vil give genlyd i hele verden, siger Greenpeace.

STOP FOR OLIEBORING – Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Konservative har indgået aftale om Nordsøens fremtid, der sætter en ny grøn retning i tråd med klimalovens mål om at være et grønt foregangsland.

Ud over en slutdato i 2050, hvorefter der ikke længere vil kunne indvindes olie eller gas i den danske del af Nordsøen, indebærer aftalen en aflysning af såvel 8. som alle fremtidige udbudsrunder. Derudover betyder aftalen, at resterende regler låses fast således, at der skabes sikkerhed for eksisterende produktion, oplyser klimaminister Dan Jørgensen.

Klimarådet anbefalede i en analyse fra juni i år at aflyse 8. udbudsrunde, primært af hensyn til den internationale signalværdi.

Champagnepropperne springer

I Greenpeace er der jubel og glæde over beslutningen.

»Vores mundbind kommer til at vige pladsen for champagneflasken, når vi med god afstand skal skåle på den her historiske klimasejr, der har været kæmpet for i årevis«, siger Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder hos Greenpeace.

«Det er et historisk vendepunkt, at Danmark siger stop for nye udbudsrunder og ikke mindst sætter en slutdato på produktionen af olie og gas i Nordsøen. Den brede politiske aftale leverer på en del af vores internationale forpligtelser i klimaloven og sender et krystalklart signal, der vil give genlyd i hele verden. En udløbsdato for Nordsøolien er en kæmpe sejr for klimaet og alle dem, der i årevis har kæmpet for beslutningen«, siger hun.

Med aftalen bliver Danmark den hidtil største producent af olie og gas, der sætter en endegyldig slutdato. De lande, der tidligere har taget lignende skridt, har alle været mindre producenter. Det er hensigten at bruge beslutningen som springbræt for en global lederrolle i arbejdet med udfasningen af olie og gas, siger klimaminister Dan Jørgensen.

»Aftalen sætter en ny, grøn kurs for Nordsøen, og rammer samtidig en rigtig god balance, og det tjener alle til ære. Vi sætter nu et endeligt punktum for den fossile æra, og tegner en lige linje mellem vores aktiviteter i Nordsøen og Klimalovens mål om klimaneutralitet i 2050«, siger Dan Jørgensen.

»Aflysningen af både 8. udbudsrunde og alle fremtidige udbudsrunder betyder også, at det er slut med, at staten aktivt går ud og inviterer til fossil efterforskning. Samtidig nagler vi de resterende regler fast for den nuværende produktion«, understreger han.

Greenpeace: Man ikke ikke undervurdere betydningen

Ida Marie Olsen fra Greenpeace under en protestaktion i Nordsøen. Ved at sige nej til ny oliejagt kan Danmark sende et kraftigt signal til omverdenen om, at vi tager Parisaftalen alvorligt og respekterer klimavidenskaben, siger Sune Scheller, der er kampagneleder for hav og olie i Greenpeace. Foto: Andrew McConnell / Greenpeace

Man kan ikke undervurdere potentialet i, at Danmark nu kan blive et foregangsland for fossil afvikling, siger Helene Hagel.

»Hidtil har vi ikke kunnet kræve af Saudi-Arabien, USA, Rusland og andre store olielande, at de begrænser deres produktion. Det vil give os en helt anden troværdighed på den internationale scene, at vi nu som et relativt stort olieproducerende land for første gang reelt gør noget for at begrænse den fossile produktion.«

»Der er ingen tvivl om, at vores nabolande Norge og Storbritannien i Nordsøen, der har en endnu større olieproduktion, nu vil blive sat under ekstra pres for også at levere på deres internationale forpligtelser til at bremse klimakrisen. Det her er forhåbentligt det første skridt mod en total udfasning af den fossile produktion i hele Nordsøen.«

Hvis verden skal nå at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader, skal vi begrænse olie, gas og kul-produktionen med 6 procent om året frem mod 2030.

Dette er langt fra, hvad verdens lande er i gang med: Det peger nemlig i retning af en årlig forøgelse på 2 procent, hvilket i 2030 vil betyde at produktionen vil være det dobbelte af, hvad der er foreneligt med 1,5-gradsmålet, viser FN’s seneste Production Gap-rapport fra 2. december 2020.

Greenpeace opfordrer til, at Folketinget helt lukker muligheden for alle udvidelser af produktionen og udfaser produktionen af olie- og gas senest i 2040, derfor bør regeringen igangsætte en undersøgelse af mulighederne for udfasning af den eksisterende produktion. En tidlig udfasning kan udover den positive klimaeffekt fra mindre olie og gas, bidrage til at flytte arbejdskraft over i udbygningen af den vedvarende energi.

Glæde og stolthed hos politikerne

»Jeg er glad og stolt over, at Danmark nu går forrest og viser, at vi i fremtiden skal satse benhårdt på grøn energi og vinke farvel til olie og gas. Det her er en historisk aftale og er et enormt grønt fremskridt, som tydeligt viser, at grønt pres virker«, siger Signe Munk, klimaordfører for SF.

»Det er stor dag for alle os, der tager klimaudfordringen seriøst. For helt ærligt: vi kunne da ikke forsvare over for vores børn og børnebørn, at Danmark også efter 2050 skulle hive store mængder olie op af undergrunden«, siger Ruben Kidde, Radikale Venstre.

»Danmark skal være et grønt foregangsland, som hele verden kan finde inspiration i. Nordsøen skal levere grøn energi med vindøer og store havvindmølleparker. Ikke sort energi i form af olie og gas.«

»Den grønne omstilling afhænger af, at vi lykkes med at gennemføre en omstilling fra fossil til grøn energi, og vi ønsker ikke at bruge olie og gas på sigt. Derfor er det på tide med omtanke og nytænkning at få stoppet olieboringer i 2050, og skabe ro om de mellemliggende mange års fortsatte udvinding«, siger Mona Juul fra de konservative.