Dan Jørgensen er dumpet til klima-eksamen

Regeringen har ikke lagt en konkret plan for, hvordan den vil finde de cirka to tredjedele af reduktionsbehovet, som resterer efter de indgåede aftaler, lyder kritikken fra Klimarådet.

Regeringen når kun en reduktion på 70 procent i 2030, hvis dens egne høje skøn for teknologiernes potentialer bliver til virkelighed, skriver Klimarådet i sin evaluering af regeringens klimapolitik.

Regeringens klimaindsats lever ikke op til løfterne om at reducere Danmarks udledning af klimagasser med 70 procent inden 2030. Det fremgår af en ny rapport fra Klimarådet, som evaluerer regeringens hidtidige resultater.

Klimarådet siger det dog med lidt andre ord, nemlig at »regeringens samlede klimaindsats ikke anskueliggør, at klimalovens 70-procentsmål i 2030 nås«.

»Selvom regeringen og Folketinget siden juni 2020 har indgået flere aftaler på klimaområdet, finder Klimarådet det ikke anskueliggjort, at regeringen når målet om en 70-procentsreduktion af drivhusgasser i 2030. Det skyldes primært, at regeringen ikke har lagt en konkret plan for, hvordan den vil finde de cirka to tredjedele af reduktionsbehovet, som resterer efter de indgåede aftaler«, skriver Klimarådet i rapporten.

Problemet er ifølge Klimarådet, at regeringen i for høj grad baserer den resterende indsats på nye teknologier «uden en egentlig plan for, hvordan reduktionerne skal nås.«

Greenpeace: En utvetydig dom

»Det er en utvetydig dom over den danske klimaindsats, der ikke er tilnærmelsesvis i nærheden af at leve op til løfterne i klimaloven. Sådan en konklusion fra regeringens egne klimarådgivere bør få jorden til at ryste under Christiansborg. Vi forventer at se en regering og et folketing med dukket nakke og røde ører på vej tilbage til forhandlingsbordet«, siger Helene Hagel, klima- og miljøpolitik leder i Greenpeace.

Dan Jørgensen: Klimarådet er ikke en dømmende instans

»Klimarådet er ikke en dømmende eller besluttende instans. Rådets opgave er at rådgive regeringen,« pointerer klimaminister Dan Jørgensen i en kommentar.

Han synes dog, at Klimarådet »kommer med en række gode anbefalinger, som vi kan arbejde videre med.«

»Regeringen er i gang med at forhandle med folketingets partier om en klimaindsats på landbrugsområdet, ligesom vi har fremlagt vores forslag til et 2025-mål. I de næste måneder følger vigtigt arbejde med at udvikle en strategi for lagring og fangst af CO2 samt en elektrificeringsstrategi og en strategi for brint og PtX. Som det fremgår af aftalen om en grøn skattereform, kommer der også sidst på året drøftelser om en ensartet CO2-afgift, når ekspertgruppen har delafrapporteret,« siger Dan Jørgensen.

Grøn genforhandling og konkret køreplan

Regeringen bør gøre, som Klimarådet anbefaler og udarbejde en konkret køreplan mod 70 pct. i 2030, mener Helene Hagel, Greenpeace.

»Regeringen bør tage denne statusrapport alvorligt ved med det samme indkalde Folketingets partier til genforhandlinger af klimahandlingsplanen med den klare ambition, at vi får en realistisk plan for at nå 2030-målet på en måde, der sikrer at vi ikke overskrider det begrænsede CO2-budget, vi har tilbage. Det kræver bl.a. at Folketinget hurtigt sætter sig et reduktionsmål på mindst 55 procent i 2025.«