Analyse: Dansk husdyrproduktion blandt de mindst klimabelastende

I opgørelsen af klimaaftrykket for produktionen af svinekød ligger Danmark på niveau med Holland, Tyskland, USA, England, Polen, Frankrig og Sverige. Foto: Colourbox

En analyse fra World Resources Institute i USA viser, at dansk husdyrproduktion er blandt de mindst klimabelastende på niveau med flere andre lande. Det er en flot, men ikke nødvendigvis prangende præstation.

K O M M E N T A R
Af Jesper Svensgaard, klimanalytiker
og Michael Minter, programleder,  CONCITO


World Resources Institute (WRI)  kom i forrige uge med en analyse  af klimaaftrykket fra produktion af mælk og svinekød i Danmark og en række sammenlignelige lande, for at vurdere Danmarks position på området i en international kontekst.

Analysen er udarbejdet på initiativ af og med medfinansiering fra Landbrug & Fødevarer, og den grønne tænketank CONCITO har læst analysen igennem og udgivet en blog, der gennemgår de væsentligste dele af analysen.

Hovedkonklusionen i bloggen er, at Danmark er med i klima-førerfeltet med en af de mindst klimabelastende produktioner på niveau med flere andre lande. Det er en flot men ikke nødvendigvis prangende præstation. Herunder er et kort sammendrag fra CONCITOs blog.

LCA analysen sammenlignede hhv. emissioner fra produktion samt arealanvendelsen ved produktion af svinekød og mælk. 13 landes mælkeproduktion blev sammenlignet og 11 landes produktion af svinekød blev sammenlignet. Analysen på produktionen indeholdt alle input til mark og stald frem til og med produkterne forlader gården.

Arealanvendelsen blev opgjort som en såkaldt Carbon Opportunity Cost, der inkluderer det faktum, at det areal, der benyttes til afgrødeproduktion, har en omkostning i form af, at mindre kulstof kan bindes i oprindelige kulturer såsom skov sammenlignet med jord og landbrugsvegetation.

På niveau med flere andre lande

Ifølge CONCITO kan følgende tre hovedkonklusioner drages af analysen:

1) Danmark ligger på niveau med flere andre lande, som alle vil kunne hævde at ligge helt i front, da der er mange usikkerheder hæftet ved datagrundlaget for analysen.

I opgørelsen af klimaaftrykket for mælk ligger Danmark således på niveau med USA, Holland, Tyskland og New Zealand, mens vi i produktionen af svinekød ligger på niveau med Holland, Tyskland, USA, England, Polen, Frankrig og Sverige.

Alle disse lande kan i princippet ligge i front ift. det reelle, aktuelle klimaaftryk. Dog siger analysen også, at data fra Danmark er væsentligt mere omfangsrige og på nogle områder mere troværdige end data fra eksempelvis Polen.

Innovation fremfor produktionsoptimering

2) Den danske placering i den mindst klimabelastende gruppe af producenter af mælk og svinekød skal ses i lyset af, at Danmark trods en lang årrække af miljøkrav og produktionsjusteringer, den markante teknologiske udvikling og et køligt nordisk klima, der naturligt minimerer metanudledning fra lagre af husdyrgødning, ikke har lagt sig markant i førertrøjen i forhold til eksempelvis lande under varmere klimatiske forhold såsom Frankrig og Spanien.

WRI anbefaler på det grundlag, at Danmark griber den animalske produktion langt mere innovativt an, og ikke blot optimerer nuværende praksis eller implementerer udvalgte løsninger fra de andre lande, som vi allerede er på niveau med. Hertil er der nødt til at løbe et spor, der fokuserer på udvikling og dyrkning af fremtidens plantebaserede fødevarer.

Husdyrproduktion kan være klimaeffektiv – ikke klimavenlig

3) Kød og mælkeprodukter har generelt et højt klimaaftryk, og uanset hvor klimaeffektiv husdyrproduktionen bliver, vil der sandsynligvis kunne producers meget mere mad med et mindre klimaaftryk i form af planteafgrøder til konsum.

Klimaeffektiv husdyrproduktion kan derfor ikke betegnes som decideret klimavenlig.

WRI har tidligere peget på omlægning til planterig kost som det vigtigste enkeltstående klimatiltag på fødevareområdet, og argumenterer således både for at fremme et meget mindre forbrug af animalske fødevarer samt sikre en produktion af disse, der er så klimaeffektiv som muligt.

Faktisk betyder opgørelsesmetoden i WRI-analysen, at klimagevinsten ved omlægning til mere plantebaseret kost er langt større end afspejlet i andre studier, hvor arealanvendelsen tillægges mindre betydning for klimapåvirkningen.

Det taler for en øget dansk satsning på udvikling af plantebaserede alternativer til kød og mælk samtidig med udvikling af husdyrproduktionen i en mere klimaeffektiv retning.

Link: Du kan læse WRI-analysen her.

Link: Du kan læse hele Concitos gennemgang af WRI-analysen her.