175 minkfarme ramt af corona-virus

Nu er der konstateret corona-virus på i alt 175 minkfarme. Grafik: Pixabay

Danske minkavlere får nu alligevel mulighed for at sælge minkenes skind, selvom besætningen har været ramt af corona. Det gælder kun besætninger, hvor dyrene har dannet antistoffer og efterfølgende er testet raske.

COVID-19 – 30 oktober var 175 minkfarme i 16 jyske kommuner ramt af corona-virus, viser dagens opdaterede tal fra Fødevarestyrelsens veterinære beredskab.

Samtidig meddeler Miljø- og Fødevareministeriet, at enkelte minkavlere kan får lov til at sælge skindet fra mink, der tidligere var syge, men efterfølgende er blevet testet raske.

De nye retningslinjer gælder for mink, der »fritestes«. Det vil sige mink, der tidligere har været konstateret smittede, men nu har dannet antistoffer og ikke længere er bærere af virus. Dermed kan minkavlerne sælge skindene fra de fritestede mink, når sæsonen for pelsning om kort tid begynder. 

Fritestning kan dog kun komme til at ske i besætninger, som er smittet mellem 15. august og 15. september, og vil under ingen omstændigheder kunne omfatte besætninger syd for Limfjorden. Faglige spørgsmål vedrørende fritestning henvises til Fødevarestyrelsen.

– Jeg vil ikke lægge skjul på, at minkbranchen er meget hårdt ramt af den pandemi, vi alle sammen betaler en større eller mindre pris for at komme igennem. Det her tiltag vil forhåbentlig lette presset på minkavlernes levebrød, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Hensynet til folkesundheden

I midten af juni blev de første minkfarme i Nordjylland konstateret smittet med Covid-19, og virusset har siden bredt sig til 175 farme fordelt over hele Jylland, optalt pr. 29. oktober. 

Den 1. oktober 2020 besluttede regeringen af hensyn til folkesundheden, at aflive alle mink på smittede besætninger, samt mink på besætninger inden for en radius af 7,8 kilometer herfra.

Minkejerne får økonomisk kompensation for tabet.

– Det er dog vigtigt at sige, at regeringen med det her tiltag fortsat har lyttet nøje efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og at slå fast, at muligheden for fritestningen på ingen måde kommer til at forsinke hastigheden, hvormed besætninger bliver aflivet. Folkesundheden er og bliver det vigtigste, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Udover tiltaget om fritestning har minkbranchen et stort ønske om, at få lov til at pelse raske mink på minkfarme, der ligger indenfor zonerne på 7,8 km. Det vil sundheds- og veterinærmyndighederne nu undersøge om kan lade sig gøre, på en måde, så det ikke sænker tempoet og kapaciteten i aflivningerne.

Mogens Jensen orienterede mink-branchen om de nye tiltag på det seneste af flere møder med repræsentanter fra Kopenhagen Fur og interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer fredag eftermiddag.