Vores massive kødproduktion ødelægger klima og natur

En gruppe arbejdsløse fugleskræmsler gør opmærksom på, at Danmark har verdens største produktion af svinekød pr. Indbygger med 33 millioner svin årligt. Den overdimensionerede animalske produktion belaster klima, natur og miljø. Foto: Greenpeace

Op til de store landbrugsforhandlinger er 14 aktivistiske fugleskræmsler rejst fra marken til byen. I begyndelsen af ugen strejkede de foran Christiansborg i protest over den store arbejdsløshed, der har har ramt deres erhverv.

KLIMA – Greenpeace står bag den kreative protest, tilpasset coronatidens restriktioner, hvor de arbejdsløse fugleskræmsler skal minde især regeringen om ansvaret for klima- og naturkrisen.

For nylig udmeldte landbrugsminister Rasmus Prehn, at regeringen vil frede den store kød- og mælkeproduktion i arbejdet for afgørende drivhusgasreduktioner.

Men det vil ifølge Greenpeace betyde, at landbruget – som sektoren med det største klimaaftryk – ikke kan levere sit rimelige bidrag til målet om 70 procents reduktion af Danmarks drivhusgasser i  2030.

»Danmark forstærker natur- og klimakrisen med vores massive animalske produktion, der lægger beslag på halvdelen af vores jord til at dyrke foder til de mange køer og svin, så der er alt for lidt plads til naturen, og fugle, sommerfugle og bier forsvinder. Vi er gået i samarbejde med de arbejdsløse fugleskræmsler, som mærker regeringens svigt på egne kroppe,« siger Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder hos Greenpeace.

28 procent af klimaudledningerne

Den store elefant i rummet ved forhandlingerne er den animalske produktion, der står for hele 28 procent af Danmarks samlede udledninger. Produktionen af omkring 200 millioner landbrugsdyr er hovedårsagen til, at Danmark sammen med Bangladesh er verdens mest opdyrkede land og har mindst vild natur og ringest biodiversitet i EU.

»Tiden for regeringens udsættelser og frygt for at tage fat, hvor det kan mærkes, må høre op nu, så vi kan få reel handling, der boner ud i markante drivhusgasreduktioner i landbruget«, siger Helene Hagel.

»Regeringen forsøger at bilde os ind, at den vil beskytte og ruste den enkelte landbruger til fremtidens klimaomstilling, men holder landbruget fast i business as usual ved blandt andet at poste en halv milliard kroner i byggeri af nye svine- og kvægstalde. I stedet burde man sætte alle sejl for at sikre Danmark en førerposition inden for plantebaseret mad. Hvis regeringen fortsætter sin kurs, vil det være et stort politisk klimasvigt, der yderligere forarmer naturen,« siger hun.

En gradvis halvering kan bringe os i mål

Greenpeace har lavet en gennemregnet analyse, der viser, hvordan især en gradvis halvering af køer og svin i 2030 og blandt andet udtagning af lavbundsjorde, omlægning til mere skov og natur er landbrugets afgørende veje til 70-procentsmålet.

Greenpeace henviser også til økonomieksperter fra Den Internationale Valutafond, som har anbefalet, at halvere antallet af landbrugsdyr for at indfri målet i 2030.

»Når fugle og insekter forsvinder, er det et vigtigt budskab til os fra naturen om, at vi skal give plads og ændre kurs. Ved at tage landbrugsjord ud af drift og satse mere på plantemad, kan vi bringe naturen og klimaet i bedre balance uden at gå på kompromis med, at vi stadig laver mad til rigtigt mange mennesker. Det ansvar må regeringen nu påtage sig i forhandlingerne,« siger Helene Hagel.