Tusindvis af drægtige køer sendes til slagtning med kalv i maven

Det er almindelig praksis at sende udtjente malkekøer til slagtning, selvom de er drægtige. Foto: Vegan Activism Denmark

LANDBRUG – Danske mælkeproducenter sender stadig højdrægtige køer til slagtning, selvom det er ulovligt. »Vi opfatter ikke dyrene som dyr, vi opfatter dem som biologiske fabrikker, der skal tjene vores formål,« siger Mickey Gjerris, lektor i bioetik.

Danske mælkeproducenter sender hvert år tusindvis af drægtige (gravide) køer til slagtning. Flere er højdrægtige, og så er det ulovligt at transportere dem til slagteriet. Afsløringerne fik hundredvis af dyrevenner til at skrive til den daværende fødevareminister, Mogens Jensen, som kaldte landmændenes praksis for »helt uacceptabelt«.

»Jeg tager fuldstændig afstand fra at nogle landmænd sender deres kvæg til slagtning, selvom koen er i den sidste del af drægtighedsperioden. Det er helt uacceptabelt, og jeg glæder mig derfor også over, at de sager bliver politianmeldt. Jeg vil nu undersøge, om straffen står mål med den handling, nogle landmænd desværre udøver«, skrev fødevareminister Mogens Jensen dengang.

Lovgivning skal beskytte de mest udsatte dyr

Men højdrægtige køer ender stadig på slagteriet, kort tid før de skal kælve. 35 tilfælde blev således politianmeldt sidste år, og det uacceptabelt, mener Anima.

»Lovgivningen er lavet for at beskytte de mest udsatte dyr i produktionen. Det er brutalt at sende en ko til slagtning med en fuldt udviklet kalv i maven, og når man i landbruget lader det ske år efter år viser det en mangel på respekt for dyrene såvel som for det store flertal af forbrugere, der ikke synes, det er i orden at sende gravide køer til slagtning«, siger Mathias Madsen, kampagneleder hos Anima.

Mickey Gjerris: Vi opfatter dyr som biologiske fabrikker

Lektor i bioetik ved Københavns Universitet, Mickey Gjerris, bekræfter, at der er god grund til, at det er forbudt at sende højdrægtige køer til slagtning:

»Grunden til, at man har lavet en regel om, at man ikke må fragte koen til et slagteri i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden, er, at koen simpelthen er så besværet på det tidspunkt, at man mener, det er dårlig dyrevelfærd. Det siger næsten sig selv, at jo længere henne dyret er i drægtighedsperioden, jo mere besværet er dyret, så derfor bliver transporten mere belastende«, siger Mickey Gjerris i en udtalelse til Anima.

Mickey Gjerris mener desuden, at den rutinemæssige slagtning af gravide køer må ses som et udtryk for det store produktionspres, der kendetegner moderne mælkeproduktion og intensiv animalsk produktion generelt.

»Vi opfatter ikke dyrene som dyr, vi opfatter dem som biologiske fabrikker, der skal tjene vores formål, og på én eller anden måde er vi nået dertil, hvor vi slet ikke kan få øje på, at dyret har et formål i sig selv,« siger Mickey Gjerris.

Estimat: Over 40.000 drægtige køer sendes til slagtning

Ifølge Anima har der siden 2012 været 385 politianmeldte tilfælde, hvor en højdrægtig ko er sendt til slagtning. Antallet af politianmeldte tilfælde har fluktueret over de seneste år. I 2018 var det 34, mens det 2019 steg til 43.   

Ud fra stikprøveundersøgelser fra Københavns Universitet estimerer Anima, at mælkeproducenter årligt sender over 40.000 drægtige køer til slagtning. Over 9.000 anslås at befinde sig i sidste tredjedel af drægtighedsperioden. I det stadie er kalven nærmest fuldt udviklet.

Når koen bliver slagtet, kvæles kalven i livmoderen. Det er usikkert, om kalven oplever kvælningen eller ej. Et flertal af eksperter finder det usandsynligt, at kalven er ved bevidsthed, mens et mindretal er uenige i den antagelse.

En YouGov-undersøgelse fra 2019 viste, at kun 7 % af danskerne ved, at man sender drægtige køer til slagtning, hvis de fx bliver syge. Når de får det at vide, svarer to ud af tre, at de ikke synes, det er rimeligt at sende højdrægtige køer til slagtning.