Støtte til nye svinefabrikker bliver til »grøn klimastøtte«

Kristian Sloth er landbrugspolitisk rådgiver i Greenpeace. Foto: Gustav Bech

Regeringen er på vej med en stor pose penge til nye miljø- og klimabelastende svinefabrikker. De heldige svineproducenter kan få dækket 25 procent af udgifterne til byggeriet, og regeringen har kamufleret de mange millioner som »grøn klimastøtte.«

K O M M E N T A R
Af Kristian Sloth, landbrugspolitisk rådgiver, Greenpeace

LANDBRUG – Intet andet land i verden har så mange svin per indbygger som Danmark, og antallet er stigende. Over 32 millioner svin bliver der produceret om året. Nu poster regeringen 85 millioner skattekroner i nye svinestalde eller nye tilbygninger til eksisterende svinestalde, og det vil efter alt at dømme kun øge antallet af svin.

Svineavlere kan nemlig fra 5. maj søge om støtte til nye svinestalde eller til nye tilbygninger til eksisterende svinestalde. Svineavleren kan få dækket op til 25 procent af udgiften til byggeriet, og regeringen markedsfører støtten som »grøn klimastøtte«.

Men regeringens støtte er ikke grøn men derimod kulsort. Støtten er klimafjendtlig, fordi den kun vil øge antallet af klimabelastende svin i Danmark. Der står nemlig udtrykkeligt i betingelserne, at »Projekter vedrørende ombygning eller totalrenovering af eksisterende staldanlæg kan ikke få tilskud i denne ordning«.

3.000 svinefabrikker – mange ældre og utætte

I Danmark er der cirka 3.000 svinefabrikker, og mange af dem er ældre og utætte. Der er derfor en væsentlig større klimagevinst ved at investere i at modernisere de gamle utætte stalde fremfor at bygge nye stalde eller tilbygninger, hvor der bliver plads til endnu flere svin.

Hvis regeringen havde betinget sig, at gamle staldanlæg skal nedlægges og fjernes for at få tilskud til opførelse af nye stalde, så havde man med rette kunne kalde ordningen “grøn klimastøtte”.

Men det betinger regeringen sig ikke. Tværtimod afviser regeringen udtrykkeligt i betingelserne at støtte modernisering af de tusindvis af gamle svinefabrikker, hvorfra klimagasserne metan og lattergas hvert eneste sekund strømmer ud.

Regeringen fremmer med sin støtte til nye svinestalde en af de mest forurenende industrier, vi har. Regeringen opfordrer direkte svineavlere til at udvide produktionen uden at sikre sig, at produktionen reduceres tilsvarende et andet sted. Derfor vil regeringens støtteordning føre til endnu flere svin, der skader klimaet, miljøet, biodiversiteten og folkesundheden.

Holland går den modsatte vej

Den hollandske regering går den modsatte vej med sin støtteordning, hvor der bruges 550 mio. euro (cirka 4 milliarder kroner) på at reducere antallet af svin.

Den hollandske regering betaler nemlig gennem ordningen Pig Farming Closure Scheme svineavlere for helt at standse produktionen, men regeringen betinger sig, at den nedlagte produktion ikke afløses af en ny produktion et andet sted i Holland. Svineavlerens licens til at have dyr inddrages simpelthen, og der udstedes ikke nye licenser andre steder. På den måde sikrer den hollandske regering sig, at antallet af svin i landet rent faktisk reduceres fra cirka 12 millioner dyr til 10,5 millioner dyr.

Så mens den hollandske regering bruger formuer på at bringe antallet af landbrugsdyr ned, så bruger den danske regering mange millioner skattekroner på at øge antallet af landbrugsdyr. Det vil regeringen fortryde i takt med, at klimakrisen forværres, at biodiversiteten daler endnu mere på grund af dyrkningen af foder til de alt for mange landbrugsdyr, at luft og vand og jord forurenes endnu mere af ammoniak og kvælstof fra kødfabrikkerne, og at naboer til svinefabrikker risikerer at blive endnu mere syge af de giftige stoffer, der siver ud fra staldene.