Sager om ulovlig landbrugsstøtte genoptages efter alvorlig kritik

En undersøgelsen af Landbrugsstyrelsens tildeling af millionstøtte til nye svinestalde har bekræftet behovet for den oprydningsplan og omorganisering af Landbrugsstyrelsen, som landbrugsminister Rasmus Prehn har iværksat. Foto: Colourbox

LANDBRUG – Opsplitning af millionstøtte til nye svinestalde skal genoptages efter kritik fra Rigsrevisionen og ekstern advokatundersøgelse. Fødevareministeren vil rydde op i Landbrugsstyrelsen.

En række sager i Landbrugsstyrelsen skal atter gennemgås efter, at støttemodtagere har skaffet sig for meget støtte på grund af sløseri med tilsynet i styrelsen.

Landbrugsstyrelsen forventer at ulovlighederne omfatter cirka 400 støttemodtagere, der har fået millioner af støttekroner.

Det oplyser Landbrugsstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Blandt de 400 støttemodtagere, der nu skal undersøges, er bl.a. grevskabet Bregentved Gods på Midtsjælland. I 2017 modtog godsets to ejere støttetilsagn om 4 x 7 mio.kr. på basis af en opsplitning af godsets svineproduktion på fire enheder med hvert sit CVR-nummer, skriver gylle.dk, der har undersøgt, hvor de mange millioner til nye svinestalde er endt.

Alvorlig kritik sætter gang i oprydning

Ministeriet har for nylig modtaget en ekstern udredning om et konkret sagsforløb angående Landbrugsstyrelsens administration af tilskud til landbrugsbedrifter opsplittet på flere CVR-numre.

Det skete på baggrund af fødevareministerens syv initiativer, der kom i forlængelse af Rigsrevisionens hårde kritik af Landbrugsstyrelsens tilskudsforvaltning.

De to eksterne jurister bag udredningen rejser en alvorlig kritik af Landbrugsstyrelsen. De vurderer, at Landbrugsstyrelsen i visse sammenhænge har haft afgivet urigtige og misvisende oplysninger og dermed overtrådt den sandhedspligt, der gælder for offentlige myndigheder.

»Jeg tager deres vurdering alvorligt. Den lader til at bekræfte behovet for den oprydningsplan og omorganisering af Landbrugsstyrelsen, som jeg har iværksat«, siger fødevareminister Rasmus Prehn.

Ministeren understreger, at »korrekt forvaltning er en forudsætning for vores tillid til myndighederne«.

FAKTA: Ministerens syvpunktsplan:

 • Fremadrettet kontrol af landbrugeres bagvedliggende ejerforhold 
  Der skal udføres kontrol med bagvedliggende ejerforhold på alle tilskudsordninger, hvor der er risiko for omgåelse som følge af manglende kontrol af opsplitning af bedrifter. Landbrugsstyrelsen skal hurtigst muligt udvikle en effektiv kontrolmodel.
 • Bagudrettet systematisk gennemgang af bedrifter med risiko for omgåelse
  Der skal foretages en systematisk gennemgang af landbrugsbedrifter, hvor der er risiko for omgåelse som følge af manglende kontrol af opsplitning af bedrifter. Gennemgangen skal omfatte alle sager, hvor det er muligt at rejse tilbagebetalingskrav.
   
 • Faktuel udredning af konkret problematisk sagsforløb
  Udredningen skal gennemgå det faktiske forløb i sagen set ud fra et juridisk perspektiv. Udredningen skal herunder forholde sig til, om der er tilsidesat regler eller almindelige forvaltningsretlige principper i forbindelse med myndighedernes behandling af de fire sager. På den baggrund kan der tages nærmere stilling til grundlaget for eventuelt at søge at drage enkeltpersoner til ansvar.
 • Ekstern analyse af Landbrugsstyrelsens væsentligste opgaver
  Der skal foretages en ekstern analyse af Landbrugsstyrelsens væsentligste opgaver, herunder udbetaling af mange milliarder kroner årligt samt arbejdet med at sætte rammerne for landbrugserhvervet gennem regulering. Svagheder og risici skal identificeres, og fremadrettede løsninger på problemerne skal udpeges.
 • Styrkelse af departementets tilsyn med hele ministerområdet
  Der skal igangsættes en markant styrkelse af det departementale tilsyn. Der skal oprettes et tilsynskontor i departementet og udarbejdes en styrket tilsynsplan. Derudover skal departementets dialog med Rigsrevisionen fortsat styrkes væsentligt.
   
 • Eftersyn af andre risikoområder under ministeriet
  Den gode forvaltning skal ikke kun sikres på landbrugsområdet. Alle områder skal kigges efter i sømmene. Der skal derfor også igangsættes et serviceeftersyn af andre væsentlige opgaveområder under Fødevareministeriet. Der skal skabes et overblik over problemer og risici samt mulige løsninger på hele ministerområdet.
 • Yderligere styrkelse af indsats for god forvaltningskultur
  Der er med fødevareministerens 10-punkts plan igangsat en indsats for at sikre god forvaltningskultur i Fødevareministeriet. Indsatsen skal styrkes yderligere. Den eksisterende plan bliver fulgt op af en række konkrete, der har til formål, at fremme opmærksomheden på den gode forvaltningskultur på hele ministerområdet.

Kilde: Fødevareministeriet