Gladsaxe indsamler og genanvender udtjente iPads

De ca. 300 udtjente og ødelagte iPads fra Gladsaxes daginstitutioner bliver en del af et bæredygtigt kredsløb. Foto: Gladsaxe Kommune

Gladsaxe gør en målrettet indsats for, at udtjent og ødelagt it-udstyr fra kommunens daginstitutioner bliver en del af et bæredygtigt kredsløb.

GENANVENDELSE – Gladsaxe Pædagogiske Videncenter har netop indsamlet ca. 300 udtjente og ødelagte iPads fra daginstitutioner rundt om i Gladsaxe Kommune. Formålet med indsamlingen er at give kasseret it-udstyr en økonomisk, bæredygtig og sikker livscyklus.

Med den nye bæredygtige metode genanvender Gladsaxe Kommune 99,7 procent af sit udtjente udstyr, mens kun 0,3 procent bortskaffes.

Bæredygtig løsning på generel udfordring

Det har tidligere været en udfordring at holde styr på gammelt og uudnyttet it-udstyr fra daginstitutioner og skoler. Kasseret udstyr blev ofte gemt væk, fordi institutionerne for eksempel ikke vidste, hvor de skulle gøre af det.

– Vi var nødt til at finde en løsning på, hvad vi skulle gøre med det udtjente it-udstyr fra daginstitutioner. Meget af det var gemt væk i depoter og pulterkamre, fordi det ikke længere kunne bruges. Derfor gik vi simpelthen i gang med at indsamle alle ubrugelige iPads og finde en måde, hvor de kunne blive en del af et bæredygtigt kredsløb og udnytte deres værdi så længe som muligt, siger Kristina Velser, som er leder af videnscenteret.

Samarbejde om genbrug af udstyr

Gladsaxe har startet et samarbejde med it-virksomheden ATEA om afhentning af kommunens gamle elektronik. Herefter bliver udstyret registreret, dataslettet, vurderet og finpudset med henblik på at genbruge de forskellige dele, så resterende materialer og mineraler genanvendes.

– Samarbejdet betyder, at vores udtjente it-udstyr bliver skilt ad og enten brugt som reservedele eller genanvendt på anden vis. Samtidig kan vi medvirke til, at it-udstyr ikke bare er noget, som ligger hen i det uvisse eller smides ud på en forkert måde – men i stedet bliver indsamlet, håndteret korrekt og genanvendt, siger Kristina Velser.

Gladsaxe var den første kommune i Norden, som indarbejdede FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i hele sin måde at arbejde på. Indsamlingen og genanvendelsen af udtjent it-udstyr understøtter cirkulær økonomi, hvor produkter og materialer skal genanvendes i videst muligt omfang frem for at ende som affald.