Regeringen har fundet 170 mio. ekstra til udtagning af lavbundsjorde

Pengene giver mulighed for at genetablere moser, enge og andre lavbundsjorde som natur uden landbrugsdrift. Foto: Colourbox

LANDBRUG – Udtagning af lavbundsjorde er afgørende for landbrugets grønne omstilling, siger Rasmus Prehn.

Regeringen har fundet 170 millioner kroner ekstra til de 33 landmænd, fonde og kommuner, der har ansøgt om tilskud fra den nye Klima-Lavbundsordning.

Det oplyser Miljøministeriet.

De ekstra penge betyder, at der nu er penge nok til at udtage op mod 2.339 hektar lavbundsjorde og randarealer. Et område, der svarer til lidt mere end Anholts samlede areal.

Ifølge miljøminister Lea Wermelin vil det sikre en årlig CO2-reduktion på mere end 35.000 tons.

Ordningen er den første af sin slags, som er åben for private lodsejere, kommuner og fonde. Samtidig er det første gang, at der tilbydes engangskompensation til lodsejere, og at man ikke benytter sig af jordfordeling, hvilket giver mulighed for hurtig udtagning.

Ifølge Miljøministeriet viser erfaringerne, at der er stor interesse blandt private lodsejere i selv at stå for at udtage egne arealer. Det er muligt i den nye ordning.

Oprindeligt var der afsat lidt over 90 millioner kroner til, men de ekstra penge betyder, at samtlige projekter i Miljøstyrelsens ordning kan igangsættes i de kommende måneder.

Afgørende for landbrugets omstilling

»Udtagning af lavbundsjorde er afgørende for den grønne omstilling af landbruget. Her leverer vi et vigtigt grønt bidrag«, siger fødevareminister Rasmus Prehn.

Med sund fornuft går vi nye veje og gør det nemmere at få udtaget lavbundsjorder, og det er gået over al forventning pointerer ministeren.

»Det er virkelig godt, for vi står med en stor opgave foran os. Et historisk bredt politisk flertal gav med landbrugsaftalen håndslag på, at vi skal sætte alle sejl ind for at udtage så meget lavbundsjord, som vi overhovedet kan«, siger Rasmus Prehn.

Et godt værktøj

»Vi har brug for alle gode kræfter, hvis vi skal nå i mål med vores fælles, grønne ambitioner. Og udtagning af lavbundsjorder er et værktøj, der både er godt for klima, natur og de lokale vandmiljøer«, siger miljøminister Lea Wermelin.

»Ansøgningerne kommer fra hele Danmark og viser ordningens potentiale for at sikre synergier mellem klima, vandmiljø og natur til glæde for alle parter«, siger hun.