Rasmus Prehn giver landbruget lov til at fortsætte klima-vanvid

En ko malkes - Landbruget i Danmark står for mere end en tredjedel af det samlede nationale klimagasudslip, og langt hovedparten heraf kommer fra foderdyrkningen og fra staldene. Foto: Colourbox

Landbruget tegner sig for en tredjedel af Danmarks udslip af klimagasser. Alligevel er regeringen og fødevareminister Rasmus Prehn klar til at lade agroindustrien fortsætte sin vanvidskørsel og sætte mere turbo på produktionen af kød og mælkeprodukter, skriver Søren Mark Jensen.

Af Søren Mark Jensen
biolog og geograf, selvstændig natur- og miljøpolitisk rådgiver

Danmark er i dag det land i verden, som i forhold til dets størrelse producerer og eksporterer flest grise. Vi er også det land i Europa, hvor naturen er i den klart dårligste tilstand, fordi det meste af vores landskab består af pløjede og sprøjtede marker med byg, hvede, majs mv., som bruges til dyrefoder i den intensive husdyrindustri.

Landbruget i Danmark står for mere end en tredjedel af det samlede nationale klimagasudslip, og langt hovedparten heraf kommer fra foderdyrkningen og fra staldene. Vores søer, åer, kystnære farvande, fjorde osv. påvirkes voldsomt af kvælstof- og fosforforurening fra landbruget gødning, og vi har verdensrekord i iltsvindsproblemer, ligesom der hyppigere og hyppigere findes landbrugssprøjtegifte i vores drikkevand.

Danske universitetsforskere, tænketanke, Klimarådet, Det Økonomiske Råd og selv udenlandske aktører, f.eks. Den Internationale Valutafond, udtaler enstemmigt og utvetydigt, at Danmark er nødt til at skære markant ned på den industrielle husdyrproduktion, hvis vi skal gøre os håb om at indfri den nationale målsætning om 70 procents reduktion af udledningen af drivhusgasser inden 2030.

Vil sætte turbo på husdyrindustrien

Regeringens politik går desværre stik imod alle disse vurderinger og anbefalinger. Tværtimod vil den udbygge og sætte turbo på væksten i husdyrindustrien, hvor, som vi alle jo godt ved, millioner af husdyr tingsliggøres og mistrives ud fra rent kommercielle interesser.

Landbrug- og fødevareminister Rasmus Prehn (S) begrundelse for denne politik består i et gang på gang gentaget og trefoldigt mantra: ’Vi skal sikre de gode arbejdspladser i husdyrindustrien, de danske grise er dem i verden, som produceres med det mindste drivhusgasudslip, og at vi skal eksportere grisekød mv., så de fattige i verden kan få nærende føde og undgå sygdomme og misvækst’.

Ser man bare nærmere på de tre argumenter, viser de sig at være grundløse og fejlagtige. I realiteten er der i dag meget få og et konstant faldende antal arbejdspladser i den højteknologiske danske husdyrproduktion, og næsten halvdelen af de ansatte er lavtlønnede østeuropæere. At Danmark er verdensførende i at producere grise med lavt drivhusgasudslip, er også urigtigt.

Myten om dansk svinekød

De store europæiske griseproduktioner i Tyskland, Polen og Frankrig ligger på samme niveau per kg grisekød, og i Kina satses der nu massivt på at udvikle animalske produktionssystemer med endnu lavere drivhusgasudslip. Det vil derfor heller ikke – således som påstået af ministeren – resultere i væsentlig større drivhusgasudslip, hvis danske svineproducenter hiver teltpløkkerne op og etablerer sig i de andre lande. Det har både klimarådet og økonomiske vismænd også regnet på og tilbagevist.

Endelig er det en myte, at dansk kød og mejeriprodukter gavner verdens fattige. Stort set hele den danske eksport af kød og mejeriprodukter går til købedygtige forbrugere i lande som Tyskland, England, Japan og Kina.

Det er både beskæmmende og skræmmende, at man kan være først udviklingsminister og dernæst landbrugs- og fødevareminister med så ringe indsigt i de reelle forhold. Jeg håber, at det er forkert, men det er svært ikke at få tanken, at Rasmus Prehn overvejer samme karrierevej som den tidligere socialdemokratiske landbrugsminister Karen Hækkerup. Hun gik fra ministerposten til direktørjobbet i Landbrug & Fødevarer – dansk landbrugs største lobbyorganisation.