Radikale: Danmark skal være førende med plantebaseret mad

Landbrugets skal satse massivt på udvikling af nye plantebaserede fødevarer, mener Radikale Venstre. I et nyt udspil præsenterer partiet et nationalt handlingsprogram til 4,3 milliarder kroner. Foto: Dansk Vegetarisk Forening

Radikale Venstre vil investere fire milliarder kroner i en massiv satsning på plantebaserede fødevarer frem mod 2030. Partiet har netop præsenteret skitsen til en national handlingsplan for plantebaserede fødevarer.

KLIMA / LANDBRUG – Plantebaserede fødevarer skal være en ny styrkeposition for dansk landbrug, foreslår Radikale Venstre i et nyt fødevarepolitisk udspil, der indeholder en kommende national handlingsplan for plantebaserede fødevarer.

Planen vil betyde et opgør med landbrugets mangeårige kurs med en stor industrialiseret produktion af mælkeprodukter og svinekød, koncentreret på nogle få tusinde fabrikslignende landbrug spredt over det ganske land.

Som led i planen skal der frem mod 2030 afsættes fire milliarder kroner, foreslår de radikale. Pengene skal gå til forskning og udvikling, afsætningsfremme, eksportordninger og omlægninger indenfor landbruget.

Fremtiden bliver plantebaseret

Zenia Stampe.

Massive investeringer i planter bliver et centralt krav for os Radikale i de kommende landbrugsforhandlinger. Fremtiden er mere plantebaseret. Og vi skal være foregangsland, skriver de radikales landbrugsordfører, Zenia Stampe på twitter.

– Vi tror, at fremtidens fødevarer bliver meget mere plantebaseret. Vi kan allerede nu se, at omkring halvdelen af danskerne har et ønske om at leve mere plantebaseret, siger hun til Ritzau.

– Og vi kan se, at de store, internationale fødevarekoncerner poster massivt mange penge i området. Så der er en udvikling, vi skal være med på, tilføjer hun.

Planen indregner også, at offentlige køkkener skal følge de nye officielle kostråd om at reducere forbruget af kød og animalske produkter og dermed skære deres CO2-udledning med 25 procent i 2025 og 50 procent i 2030.

Det handler ikke om at sige, at man ikke må spise kød. Men at kødet måske skal fylde lidt mindre på tallerkenen, forklarer den radikale landbrugsordfører.

Vil give genlyd internationalt

»Det vil være et flot skridt på vejen til at gøre Danmark til et af verdens førende lande indenfor plantebaserede fødevarer. Det vil give genlyd internationalt og sætte skub i omstillingen også i andre lande, hvis et stolt landbrugsland som Danmark investerer ambitiøst i plantebaserede fødevarer«, siger generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening, Rune-Christoffer Dragsdahl.

Dansk Vegetarisk Forening står ikke alene med det synspunkt. Også Rådet for Grøn Omstilling, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace og Plantebranchen hilser det radikale udspil velkommen.

»Danmark kan umuligt løse opgaven med at leve op til de lovfæstede klimamål uden at reducere vores animalske landbrug markant og omstille til en langt større produktion af plantebaserede fødevarer«, mener Tarjei Haaland, klimapolitisk rådgiver for Greenpeace i Danmark.

Han synes, det er glædeligt, at fødevareminister Rasmus Prehn for nylig har luftet ambitioner om at sætte Danmark på kurs til at blive verdensførende på området.

»Men det kræver også politisk vilje til at skrue ned for vores massive animalske produktion. Der skal satses på plantebaseret mad nu, ellers risikerer vi at fastholde dansk landbrug i produktionen af noget, der om få år vil være fortidens fødevarer«, siger Tarjei Haaland.

Ifølge de grønne organisationer kan en ambitiøs plantebaseret vision ikke stå alene, men skal bane vejen for en reel omstilling af landbruget fra foder til føde.

»Hvis vi skal nå klimamålet og passe godt på vores natur, kræver det en gradvis omstilling til et landbrug, der har langt mere fokus på produktion af økologisk, plantebaseret føde til mennesker frem for foder til dyr,« siger Rikke Lundsgaard, landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Plantebaserede fødevarer skaber nye jobs

I Plantebranchen ser sekretariatschef Frederik Madsen positivt på mulighederne. Under de rigtige statslige rammebetingelser kan branchen være med til at sikre fortsat høj beskæftigelse indenfor landbrug og fødevareproduktion, siger han.

»Det er en kendsgerning, at beskæftigelsen i det nuværende landbrug er faldende. Vi ser muligheder for at skabe nye danske arbejdspladser, op mod 5.000 i 2030. Potentialet er enormt, og nogle aktører i branchen oplever vækstrater på over 100 procent, men vi kommer fra et meget lavt udgangspunkt. Derfor er det nødvendigt med statslige initiativer, der kan fremme produktudvikling, afsætning og eksport«, siger han.

For de seks organisationer er det afgørende, at en handlingsplan ledsages af konkrete mål, som arbejdet kan tilrettelægges i forhold til.

Helt konkret foreslår de, at arealet dyrket med bælgfrugter til mennesker skal være tidoblet senest i 2025, og at eksporten af plantebaserede fødevarer i samme periode skal femdobles i forhold til i dag. Samtidig understreger de, at økologi bør udgøre mindst halvdelen af de plantebaserede produkter og arealerne til dyrkning.

Måske slet ikke ambitiøst nok

Organisationerne peger endvidere på, at udspillet fra de radikale meget vel kan vise sig ikke at være ambitiøst nok i forhold til, hvad der er behov for, hvis vi skal nå klimamålet og desuden sikre Danmark en rolle som verdensførende i plantebaserede fødevarer, som fødevareminister Rasmus Prehn forleden luftede tanker om.

»Efter vores opfattelse bør investeringerne i udvikling af den plantebaserede sektor de kommende år som minimum være af samme størrelse som investeringerne i den animalske. At blive verdensførende kræver, at vi hurtigt får verdens højeste investeringsniveau per indbygger, siger Annika Lund Gade, rådgivr i Rådet for Grøn Omstilling.

Hun henviser til, at Novo Nordisk Fonden for nylig har besluttet slet ikke at støtte forskningsprojekter indenfor udvikling af husdyrproduktion, og at professor Claus Felby, som er vicepræsident i fonden, har gjort opmærksom på, at omlægningen af vores landbrug kræver en massiv forskningsindsats i størrelsesorden med den, der lå bag den amerikanske månelanding i 1969.

»Fødevareministeren har udtalt, at vi skal undgå, at Danmark ender som Kodak, der ikke kom med på de digitale kameraer i tide; altså at Danmark ikke når at investere i at blive en nævneværdig aktør i den plantebaserede udvikling. Det er vi helt enige i. Og gevinsterne er enorme for både dyr og natur«, siger Birgitte Iversen Damm, dyrlæge og chefkonsulent i Dyrenes Beskyttelse.

Læs udspillet fra Radikale Venstre: Danmark skal investere massivt i planter til mennesker