Ornitologisk Forening kræver stop for udsætning af skydeænder

Gråanden kan være en rask smittebærer for fugleinfluenza. Jægerne indberettede, at der blev udsat cirka 50-60.000 gråænder i hvert af årene 2018 og 2019, hvilket ikke er troværdigt.DCE, Århus Universitet skønner, at det reelle tal for de årlige udsætninger måske var op til 386.000. Foto Søren Wium-Andersen

SKYDEFUGLE – Officielt bliver der udsat omkring 60.000 gråænder til jagt om året, men uofficielt er tallet snarere langt over 300.000 gråænder.

– Det er stærkt kritisabelt, at der udsættes så mange ænder uden, at det bliver registreret. Jægerne har haft tre år til at få styr på registreringen. Men de officielle tal ligger konsekvent langt under virkelighedens udsætninger. Det er ikke bare en fejl, siger formand i DOF BirdLife, Egon Østergaard.

Registreringen af udsatte gråænder begyndte i 2018 efter en indstilling fra DOF og andre organisationer i Vildtforvaltningsrådet. Og de seneste tre år har registreringerne ligget på 52.000-60.000 udsatte gråænder om året.

Men som det er fremgået af GreenUpdate.dk dagbladet Politiken og andre medier de seneste dage er det reelle tal langt højere, måske fem gange højere, og Dansk Ornitologisk Forening kalder det nu »rent wild west«.

Udsætningssnyd: Det er rent wild west

Men DCE’s beregning af andebesætningernes reelle produktion viser altså, at der er flere hundredtusind gråænder, der ikke er gjort rede for.

De forsvundne ænder kan heller ikke forklares med eksport. I 2020 blev der i alt eksporteret 2000 gråænder, oplyser Fødevarestyrelsen.

Derfor må der være tale om snyd og fusk med udsætning af de mange uregistrerede gråænder, siger Egon Østergaard.

– Det er rent wild west, og konsekvensen kan kun være et fuldstændigt stop for udsætning af gråænder, siger han.

Resultaterne i notatet fra DCE bliver nu taget op i Vildtforvaltningsrådet på mødet i marts med henblik på en indstilling til miljøministeren

I 2017 blev der indgået et forlig i Vildtforvaltningsrådet om udsætning af gråænder. Det var blandt andet her registreringen af udsatte gråænder blev indført. Forliget om gråænder udløber i 2022.