Københavnerne slap for at svømme i lortevand

Københavns borgmester for teknik og miljø, Ninna Hedeager Olsen, har i 11. time bedt forsyningsselskaberne om at udskyde udledningen af urenset spildevand.

Badegæsterne ved Skovshoved kan roligt springe i vandet i morgen. Hofor og Novafos lukker alligevel ikke urenset spildevand ud.

FORURENING – Også i morgen kan badegæsterne ved Skovshoved frit springe i vandet uden at risiko for at skulle svømme rundt i urenset spildevand fra de københavnske toiletter og kloaker.

Politikerne i Københavns Teknik- og Miljøudvalg har nemlig anmodet vand – og forsyningsselskabet Hofor om at udskyde en planlagt udledning af urenset spildevand til engang i efteråret.

Det er i 11. time, det sker, for efter planen skulle udledningen begynde mandag morgen. Alligevel er Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen fra Enhedslisten, først i dag kommet på banen og har bedt Hofor og Novafos om ikke at åbne for hanerne i morgen tidlig.

LÆS OGSÅ: Protester udskyder udledning af urenset spildevand til Øresund

Beslutningen truffet uden om politikerne

Ifølge hendes forklaring på TV2 og DR har politikerne slet ikke været orienteret om beslutningen. De har tilsyneladende uddelegeret ansvaret til embedsmændene i forvaltningen.

»Tænk at så stor en planlagt forurening kan besluttes på embedsmandsniveau og kommuneniveau. Det siger noget om vores prioriteringer i samfundet«, skriver Susanne Zimmer, tidligere folketingsmedlem for Alternativet og nu løsgænger, på twitter.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at beslutningen om at udskyde udledningen på ubestemt tid, er den eneste rigtige beslutning.

»Men det er afgørende, at tiden nu bliver brugt til at finde alternativer. Det er uacceptabelt at udlede så massive mængder af forurenet spildevand direkte ud i et beskyttet havområde. Heller ikke til efteråret, hvor temperaturen i havet er højere og risikoen for algeopblomstring og iltsvind endnu større«, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Iltmangel skader økosystemet

Problemet med udledningen er blandt andet, at der kan opstå iltmangel i Øresund, hvilket kan tage livet af havdyrene og skade økosystemet. Men problemet forsvinder ikke, bare fordi udledningen udskydes, påpeger havbiolog i Danmarks Naturfredningsforening, Therese Nissen.

»Vandet er stadig varmt i efteråret pga. opvarmningen fra sommeren, og dermed vil man stadig kunne se en algeopblomstring og dermed risiko for lokalt iltsvind, når algerne forrådner, hvis spildevandet bliver udledt til oktober. Derfor er det meget vigtigt, at spildevandet bliver meget grundigt renset, inden det ledes ud, hvis der ikke findes andre og bedre alternativer« forklarer Therese Nissen ifølge DN’s pressetjeneste.

Lever ikke op til målsætning om god økologisk tilstand

Havet ser måske ud, som det plejer på overfladen, men under overfladen er havet presset af blandt andet kvælstof og fosfor fra landbrug-, transport- og energisektoren. Alt sammen noget, som øger algeproduktionen og medfører ildsvind på havbunden.

Hertil kommer miljøfarlige stoffer og fiskeri, hvor både måden, vi fisker på, og mængden vi fisker, ødelægger havbunden og skader dyre- og plantelivet.

Samlet har det ført til, at ingen af de danske havområder lever op til EU’s målsætning om god økologisk tilstand senest i 2020, understreger Danmarks Naturfredningsforening.