Klimaaftale er en spæd begyndelse på grøn omstilling

Danmarks rolle bør nu være at presse på i EU for, at man hurtigst muligt får vedtaget et nyt 2030-mål i overensstemmelse med klimavidenskabens krav om akut handling, skriver Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace.

Omstillingen af landbruget bliver en fundamental kampplads efter sommeren. Derfor er det vigtigt, at aftalen betoner afgifter på drivhusgasser og ikke blot CO2.

K O M M E N T A R
Af Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace

Det er afgørende, at forurening prissættes mere korrekt i form af drivhusgas-afgifter, men mens det lette er nu at blive enige om nødvendigheden i overskriftsform, bliver det svære helt givet at forhandle, hvordan afgifterne rent faktisk skal se ud, når man binder en hale af betingelser på.

Aftalens lyspunkter skinner langt kraftigere end regeringens udspil, og der er masser af rosværdigt indhold, men bundlinjen er imidlertid stadigvæk, at vi kun ser en relativt spæd begyndelse på en gennemgribende grøn omstilling af Danmark.

Mange af aftalens lyspunkter er no-brainers for klimaet. For eksempel enighed om drivhusgas-afgift og meget mere vindenergi. Det er vigtigt, at aftalen betoner afgifter på drivhusgasser frem for blot CO2, fordi omstillingen af landbruget bliver en fundamental kampplads efter sommeren.

Massivt problem med biomasse

Grundlæggende omfavner flertallet heldigvis, at langt mere vindenergi er en forudsætning for at fortsætte omstillingen af blandt andet Danmarks transportsektor, også når det gælder power to x-teknologi og brugen af brint i den tunge transport, også fly.

Det er ikke meget værd i sig selv, at aftalen nævner behovet for at gøre Danmarks forbrug af biomasse bæredygtigt, når vi står med et massivt problem med afbrænding, der i de værste tilfælde kan være lige så skadelig som fossil energi.

Det er en valid frygt, at vi kan låse os fast i et opskruet forbrug af biomasse, hvis fokus på fangst af CO2 fra afbrændingen til brug i de nye teknologiers brændstoffer bliver for enøjet det næste årti. Heldigvis er der indført en formulering om, at vi skal se på konsekvenserne ved at begrænse brugen af træbiomasse, hvilket bør være åbningen til en udfasningsplan.

Landbrug og transport

Den samlede opgave er rundt regnet af finde reduktioner i alle dele af samfundet svarende til 20 millioner tons CO2, og det er altså soleklart, at størstedelen af opgaven tårner sig op til efter sommerferien.

Når landbruget og transportsektoren skal omstilles fundamentalt, bliver der brug for en mere altomsiggribende handlekraft fra et flertal i dansk politik.

En opløftende detalje er, at aftalen sætter kurs mod klimaregnskaber for den enkelte bedrift i landbruget, hvilket kan blive en forudsætning for gradvis indfasning af virkningsfulde drivhusgas-afgifter her.