Helt urimelig høj pris, vi skal betale for at tage lavbundsjorde ud af drift

Landmænd, der med hektarstøtte har opdyrket lavtydende, kulstofrige jorde med markante CO2-udslip til følge, vil nu blive betalt overpris for at indstille driften, mener Greenpeace, efter at regeringen i dag har fremlagt første del af planen om at udtage klimabelastende lavbundsjorde fra landbrugsdrift.


KOMMENTAR
Af Tarjei Haaland, klima- og energipolitisk rådgiver i Greenpeace

Planen er et godt skridt, men 15.000 hektar lavbundsjorde for 2 milliarder skattekroner er alt for lidt. I sidste ende er det en forkvaklet landbrugsstøtte, som kan stå i vejen for et langt større udtag. Lavbundsjordene burde være billige, da de ofte giver dårligt udbytte, men fordi man indkasserer fuld landbrugsstøtte for dem, er de værdifulde for landmændene, der nu med et politisk flertal i ryggen kan sælge dem til overpris.

Landmænd, der med hektarstøtte har opdyrket lavtydende, kulstofrige jorde med markante CO2-udslip til følge, vil nu blive betalt overpris for at ophøre med det. Med andre ord et omvendt “forureneren betaler-princip”, hvor skatteborgerne får alt for lidt klimagevinst for pengene.

Den plan, regeringen og støttepartierne fremlægger i dag, fører over 10 år kun til udtag af 15.000 hektar lavbundsjord. Det er alt for lidt. For eksempel er det kun 15% af de 100.000 hektar, som både Landbrug og Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening og også Greenpeace foreslår at udtage. Og kun knap 9 procent af de 171.000 hektar lavbundsjord, som man mener findes i Danmark.

Regeringen og støttepartierne vil betale 133.000 kroner per hektar lavbundsjord, men kompensationen bør som minimum differentieres i forhold til det faktiske udbytte, som dyrkning af lavbundsjordene giver. Lav kompensation, hvis udbyttet har været lavt og vice versa.

Indførte man omvendt en CO2-afgift svarende til »forureneren betaler-princippet«, ville der, på grund af lavbundsjordenes CO2-udledning, med udgangspunkt i den aktuelle EU-kvotepris på 186 kroner per ton skulle betales en afgift på 5.800 kroner per hektar på dyrket lavbundsjord.


LÆS OGSÅ: Klimabelastende lavbundsjorde bliver forvandlet til naturarealer