Bornholmsk fjerkræ ramt af fugleinfluenza

Fra lørdag 29. maj må fjerkræ igen komme ud under åben himmel. Foto: Pixabay

En hobbybesætning i Østermarie på Bornholm er ramt af den smitsomme fugleinfluenza H5N8. Fjerkræejere i området bliver omfattet af særlige restriktioner, mens kravet om at holde fjerkræ under overdækning og tag fortsat gælder for hele landet.

Statens Serum Institut har torsdag aften konstateret H5N8 fugleinfluenza i hobbybesætning med 20 høns og 3 moskusænder i nærheden af Østermarie, Bornholm. For at forhindre yderligere smitte til fugle i området er fuglene i fjerkræholdet aflivet fredag.

– H5N8 er meget smitsom og vi gør alt hvad vi kan for at forhindre, at fugleinfluenzaen spreder sig til andre fugle. Den er alvorlig for fuglene, og for at bremse smitten indfører vi restriktioner for fjerkræejere i området, siger souschef i Fødevarestyrelsen, Tim Petersen.

Med udbruddet ved Østermarie indfører Fødevarestyrelsen zoner rundt om den smittede farm, hvor fjerkræbesætningerne bliver underlagt særlige restriktioner. Inden for en 10 km-zone bliver det bl.a. forbudt at sælge æg samt at flytte æg, høns og andet fjerkræ uden tilladelse fra Fødevarestyrelsen, og alle fjerkræejere inden for en 3-km zone har pligt til at registrere deres fuglehold.

Med det nye udbrud forventer Fødevarestyrelsen ikke, at kravet om at holde fjerkræ under overdækning og tag bliver ophævet foreløbigt.

Konsekvenser for eksporten

Udbrud af fugleinfluenza har store konsekvenser for fjerkræbranchens eksport til lande uden for EU. Fødevarestyrelsen forventer, at bl.a. Japan, Rusland, De Forenede Arabiske Emirater og Singapore nu forlænger deres importstop for danske æg og fjerkræ.

Fugleinfluenza er meget alvorlig for fugle, og der kan i meget sjældne tilfælde ske smitte til mennesker ved nær kontakt med smittede dyr. Der er netop rapporteret om få tilfælde af smitte til mennesker i udlandet, men der er ikke konstateret smitte mellem mennesker.

Derfor er det vigtigt at undgå berøring med døde, vilde fugle. Hvis du fjerner døde vilde fugle og ikke kan undgå at berøre dem, anbefales det, at du bruger handsker.

Fødevarestyrelsen gør også opmærksom på behovet for korrekt brug af værnemidler i fjerkræ- eller fuglebesætninger, hvor der er mistanke om smitte med fugleinfluenza. Der henvises til Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. brug af værnemidler.