Bønder må beholde 40 millioner, de har fået for meget i støtte

Julemanden har ekstra travlt i år. Her modtager han de mange juleønsker fra børn og voksne. Pressefoto

Landbrugsstyrelsen er i julehumør: Landmænd, der har fået udbetalt 38,5 millioner kroner for meget i tilskud, får lov til at beholde pengene.

LANDBRUG – Landbrugsstyrelsen har taget forskud på julen og er i god tid før juleaften rundhåndet begyndt at uddele gaver til landmænd og andre jordejere.

For de heldige landmænd betyder det næsten 40 millioner kroner ekstra til at forsøde tilværelsen med.

»En stor del af danske landbrugere har fået udbetalt for meget i støtte i 2019. Det drejer sig om 38,5 mio. kr., hvilket svarer til ca. 15 kr. per hektar. Landbrugsstyrelsen kræver ikke de penge tilbage, vi har udbetalt for meget«, forsikrer Landbrugsstyrelsen i en skriftlig redegørelse.

I forhold til den samlede landbrugsstøtte er 38,5 millioner kroner da heller ikke noget at regne. I årene fra 2012 til 2016 har dansk landbrug modtaget 36,6 milliarder kroner i tilskud, viser tal fra Danmarks Statistik.

Selv om det er langt de fleste, der har fået for meget, er der dog også lidt over 3.300 landmænd, der har fået for få penge i landbrugsstøtte.

»Hvis du er en af dem, vil du få efterbetalt dit tilgodehavende«, lover Landbrugsstyrelsen.

Deres beregninger viser, at der samlet set skal udbetales ca. 90.000 kr. til de knap 3.340 landbrugere, der har fået for lidt i støtte.

Årlig landbrugsstøtte på syv milliarder

I perioden 2012-2016 har dansk landbrug samlet modtaget 36,6 mia. kr. i tilskud – langt størstedelen fra EU. Tilskuddet er faldet med 8,2 pct. gennem perioden og udgjorde 7,0 mia. kr. i 2016, viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

I 2016 gik 75 pct. af støtten til omtrent 10.000 heltidsbedrifter, mens 25 pct. gik til de ca. 20.000 deltidsbedrifter.

Regnefejl siden 2015

Når så mange landmænd har fået for mange penge fra statskassen, skyldes det en regnefejl af det, der i fagsproget kaldes »betalingsrettighedernes værdi«.

EU-Kommissionen pegede i november 2018 på, at betalingsrettighedernes værdi har været beregnet forkert siden 2015.

»Vi har siden da arbejdet sammen med EU-Kommissionen for at korrigere beregningerne. Da vi i efteråret 2019 skulle beregne betalingsrettighedernes værdi før udbetalingen af støtte i december, var arbejdet med at korrigere beregningerne endnu ikke afsluttet«, forklarer Landbrugsstyrelsen, som understreger, at styrelsen prioriterede at udbetale støtten til landbrugerne rettidigt.

»Vi beregnede derfor betalingsrettighedernes værdi for 2019 på baggrund af de afklaringer, vi havde fået fra EU-Kommissionen på det tidspunkt«, hedder det videre.

Efterfølgende har Landbrugsstyrelsen præciseret beregningsmetoden i samarbejde med EU-Kommissionen. Betalingsrettighedernes værdi for 2020 er derfor beregnet i fuld overensstemmelse med EU-Kommissionens anvisninger.