Åer, fjorde og vandløb kan spares for ca. 100 tons kvælstof

Et minivådområde er et konstrueret vådområde, der renser drænvand for kvælstof og sekundært fosfor. Det primære formål med minivådområderne er at forbedre vandmiljøet ved at reducere kvælstofbelastningen til det omkringliggende vandmiljø. Foto: Pixabay

LANDBRUG – 221 landmænd har fået ja til at gå i gang med at grave ud til minivådområder. Det kan spare åer, fjorde og vandløb for 100 tons kvælstof.

Landbrugsstyrelsen er så godt som i mål med behandlingen af årets ansøgere og har sendt tilsagn ud til 221 landmænd og lodsejere, som nu kan gå i gang med at anlægge et nyt minivådområde. Hvis alle minivådområderne bliver til virkelighed, vil de nye minivådområder kunne spare danske åer og vandløb for ca. 100 tons kvælstof om året.

– Rigtigt mange landmænd vil hjælpe miljøet, og det er rigtigt godt at se. Hvert eneste minivådområde har stor betydning for miljøet og for vores fjorde, åer og søer. Det er en vigtig indsats, som baner vejen for at gøre Danmark grønnere. Tak til hver enkelt landmand, som har søgt i 2020, siger Rasmus Prehn, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri.

228 landmænd og lodsejere har søgt

I alt har 228 landmænd og lodsejere søgt om at etablere et minivådområde på deres jord i 2020.

Det er tredje år, at landmænd og lodsejere har kunnet søge om støtte til at etablere et minivådområde.

I alt har Landbrugsstyrelsen givet over 500 tilsagn i den periode. Og antallet kan blive endnu højere i 2021, hvor en ny runde af ordningen åbner.

– Med minivådområderne har vi nu et virkemiddel, som landmændene kender, og som er med til at beskytte vores miljø. Og igen i år ser vi en stor vilje hos landmændene til at tage ansvar og sætte miljøvenlige initiativer i gang på deres jorder. Derfor er det naturligt, at vi fortsætter ordningen. Indtil videre har vi sikret, at der er 215 mio. kroner i 2021. Så der er rig mulighed for at komme med ombord på minivådområde-bølgen, siger Rasmus Prehn.

I 2020 er der 115 mio. kroner i puljen. I 2021 lægger regeringen altså 100 mio. kroner ekstra i puljen til nye minivådområder. Landbrugsstyrelsen åbner for nye ansøgninger i april 2021.

De landmænd og lodsejere, der får støtte til at anlægge minivådområder, får dækket alle udgifter forbundet med etableringen – fra udgifterne til gravemaskiner og til selve anlægsarbejdet.

Fakta om minivådområder

  • Et minivådområde er et konstrueret vådområde, der renser drænvand for kvælstof og sekundært fosfor.
  • Det primære formål med minivådområderne er at forbedre vandmiljøet ved at reducere kvælstofbelastningen til det omkringliggende vandmiljø.
  • Når en landmand eller lodsejer har fået endeligt tilsagn til at anlægge et minivådområde, har vedkommende to år til at gennemføre projektet.
  • Minivådområdet skal bestå i mindst ti år, men det kan sagtens have en længere virketid.

Kilde: Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri